Kap 3 år 7 Ma

12 Questions | Total Attempts: 481

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kap 3 r 7 Ma

Detta quizz kan högst ge betyget E. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hur stor är vinkeln nedan? (Nivå E)
  • A. 

   50 grader

  • B. 

   130 grader

  • C. 

   230 grader

  • D. 

   360 grader

 • 2. 
  Hur stor är vinkeln nedan? (Nivå E)
  • A. 

   20 grader

  • B. 

   35 grader

  • C. 

   70 grader

  • D. 

   125 grader

 • 3. 
  Vilka av vinklarna är spetsiga? (nivå E)
  • A. 

   Nr 1

  • B. 

   Nr 2

  • C. 

   Nr 3

  • D. 

   Nr 4

 • 4. 
  Hur stor är vinkeln x? (nivå E)
  • A. 

   30 grader

  • B. 

   60 grader

  • C. 

   120 grader

  • D. 

   180 grader

 • 5. 
  Vilka påståenden är sanna? (nivå E)
  • A. 

   Alla vinklar i en rektangel är 90 grader

  • B. 

   Alla vinklar i en romb är räta

  • C. 

   Ett parallelogram är en fyrhöring där alla sidor är lika långa

  • D. 

   Ett parellogram är en figur där motsående sidor är parallella

 • 6. 
  Storleksordna vinklarna nedan. Börja med den minsta.. (nivå E)
  • A. 

   1,2,3,5,4

  • B. 

   2,3,1,4,5

  • C. 

   2,3,5,1,4

  • D. 

   4,5,1,2,3

 • 7. 
  Vilken av figurerna har störst omkrets? (nivå E)
  • A. 

   Figur A

  • B. 

   Figur B

 • 8. 
  Hur lång sträcka hinner du om du låter cykelhjulet rulla 20 varv. Diametern på däcket är 70 cm. Räkna med pi = 3,14 och ta fram en miniräknare! (nivå E)
  • A. 

   Ca 220 cm

  • B. 

   Ca 3850 cm

  • C. 

   Ca 4400 cm

  • D. 

   Ca 76 900 cm

 • 9. 
  En myra är ritad i skala 50:1. (nivå E)Är det en....?
  • A. 

   Förstoring

  • B. 

   Förminskning

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 10. 
  Om man vill namnge vinkeln som är 100 grader nedan så skulle den heta: (nivå C)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
Back to Top Back to top