Norske ordtak 2
10 Sprsml
Kjenner du disse ordtakene?
Du får oppgitt forbokstavene, en eller flere i hvert ord i 10 kjente norske ordtak.
Første bokstav eralltid  en stor bokstav.
Ordtakene plukkes vilkårlig ut fra et grunnlag på rundt 30 stk.
Klarer du 6 rette er testen bestått.
Skriv de 2-4 første ordene eller hele ordtaket i svarfeltet.
Gradering: Litt verre enn Norske ordtak 1.
Lykke til med visdom fra det norske folkedypet.