En grei quiz: Norske ordtak 1
10 Sprsml
Kjenner du disse ordtakene?
Du får oppgitt forbokstaven i hvert ord på 10 kjente norske ordtak.
Klarer du 6 riktig er testen bestått.
Skriv de 2-3 første ordene eller hele ordtaket i svarfeltet.
Gradering: Ganske Lett.
Lykke til med visdom fra den norske folkesjelen !