Nombor sehingga 10 000
20 Soalan
Tuliskan nombor dalam angka.