Nombor Sehingga 10 000

20 Soalan

Settings
Please wait...
Nombor Sehingga 10 000

Tuliskan nombor dalam angka.


Questions and Answers
 • 1. 
  Empat ribu lima ratus dua = __________
 • 2. 
  Sembilan ribu tujuh puluh enam = __________
 • 3. 
  Lapan ribu tiga ratus sebelas = __________
 • 4. 
  Dua ribu enam puluh lima = __________
 • 5. 
  Tujuh ribu tiga ratus empat = __________
 • 6. 
  Tiga ribu lapan ratus enam belas = __________
 • 7. 
  Lima ribu empat ratus enam puluh satu = __________
 • 8. 
  Seribu dua ratus dua = __________
 • 9. 
  Enam ribu lapan = __________
 • 10. 
  Empat ribu empat ratus empat puluh tiga = __________
 • 11. 
  Tiga ribu sembilan puluh tujuh = __________
 • 12. 
  Seribu sebelas = __________
 • 13. 
  Sembilan ribu enam ratus tiga puluh lapan = __________
 • 14. 
  Lima ribu tujuh ratus tiga = __________
 • 15. 
  Lapan ribu lapan puluh enam = __________
 • 16. 
  Tujuh ribu empat ratus dua belas = __________
 • 17. 
  Enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh = __________
 • 18. 
  Lima ribu lapan puluh tiga = __________
 • 19. 
  Tiga ribu tiga puluh tiga = __________
 • 20. 
  Tujuh ribu dua ratus lima belas = __________