Nombor 1-10

5 Soalan
 Quizzes & Trivia

Jawab semua soalan.. Selamat Mencuba

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  2 dalam perkataan ialah
  • A. 

   Tiga

  • B. 

   Dua

  • C. 

   Empat

 • 2. 
  Enam dalam nombor ialah
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

 • 3. 
  Pilih jawapan yang betul
  • A. 

   7-tujuh

  • B. 

   8-tiga

  • C. 

   9-lapan

 • 4. 
   Manakah yang berikut adalah betul?
  • A. 

   4-dua

  • B. 

   6-sembilan

  • C. 

   5-lima

 • 5. 
  Manakah yang berikut adalah salah?                             
  • A. 

   9-enam

  • B. 

   8-lapan

  • C. 

   7-tujuh