Pagsusulit: Kabanata 1 - Kabanata 4

40 | Total Attempts: 3636

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pagsusulit: Kabanata 1 - Kabanata 4

Mahirap na madali ang pagsusulit kapag sinasamahan ito ng sipag at tiyaga sa pag-aaral.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sinong kaibigan ni Kapitan Tiyago na nakahalubilo sa usapan ng mga litaw na tao sa pagtitipon at malakas ang loob na kausapin si Crisostomo?
  • A. 

   A. Laruja

  • B. 

   B. Kapitan Tinong

  • C. 

   C. Tenyente Guevarra

 • 2. 
  Sino ang nabigla nang makita ang binatang luksang-luksa at nakalimutang ang kanyang tungkulin bilang pari na babasbasan si Kapitan Tiyago?
  • A. 

   A. Padre Salvi

  • B. 

   B. Padre Sibyla

  • C. 

   C. Padre Damaso

 • 3. 
  Sino ang luksang-luksa ang pananamit na kasama ni Kapitan Tiyago na pumasok sa bulwagan?
  • A. 

   A. Crisostomo Ibarra

  • B. 

   B. Padre Damaso

  • C. 

   C. Tinyente Guevarra

 • 4. 
  Sino ang lalaking pumuri kay Don Rafael Ibarra?
  • A. 

   A. Laruja

  • B. 

   B. Kapitan Tiago

  • C. 

   C. Tenyente Guevarra

 • 5. 
  Saang lugar galing si Crisostomo pagkalipas ng maraming taon na pagkawala sa Pilipinas?
  • A. 

   A. London

  • B. 

   B. Europa

  • C. 

   C. America

 • 6. 
  Padabog niyang (Padre Damaso) ibinagsak ang kutsara sa plato na lumikha ng malakas na kalansing at saka sinabayan ng tulak sa pinggan.
  • A. 

   A. inis

  • B. 

   B. galit

  • C. 

   C. lungkot

 • 7. 
  Kaninong mga mata ang nagmamasid sa paglisan ni Crisostomo?
  • A. 

   A. Laruja

  • B. 

   B. Kapitan Tiago

  • C. 

   C. Tenyente Guevarra

 • 8. 
  Ibig-ibig nang sabihin ni Ibarra na "Magtatapos na ang hapunan at busog na ang kanyang Reverencia..."
  • A. 

   A. pagkainis

  • B. 

   B. pagkasuklam

  • C. 

   C. lungkot

 • 9. 
  Ano ang natutuhan ni Crisostomo sa Alemanya na ginawa niya sa pagtitipon?
  • A. 

   A. gumalang sa mga matatanda

  • B. 

   B. dumalo sa mga pagtitipon para maging tanyag

  • C. 

   C. magpakilala sa tao kapag walang nagpapakilala

 • 10. 
  Ano ang hindi matanggap ni Padre Damaso na sinabi ni Crisostomo?
  • A. 

   A. Siya ay kumpesor ni Don Rafael Ibarra.

  • B. 

   B. Siya ay matalik na kaibigan ni Don Rafael Ibarra.

  • C. 

   C. Siya ang tagapagmana ng mga ari-arian ng ama ni Crisostomo.

 • 11. 
  Ano ang hinangaan ni Tenyente Guevarra kay Crisostomo batay sa naganap na sitwasyong hindi maganda sa mata ng tao tulad ng pagtatwa ni Padre Damaso na matalik niyang kaibigan ang ama ni Crisostomo?
  • A. 

   A. karunungang angkin mula sa mga kaalaman sa ibang bansa

  • B. 

   B. mayaman at tanyag

  • C. 

   C. katatagan ng sarili

 • 12. 
  Ano ang ginawa ni Crisostomo bilang paggalang sa papuri na ibinigay ni Tenyente Guevarra sa ama habang titig na titig sa Padre Damaso kay Tenyente Guevarra?
  • A. 

   A. kinamayan

  • B. 

   B. humalik sa kamay

  • C. 

   C. yumuko bilang paggalang

 • 13. 
  "Yamang iniuutos ninyo ay susunod ako," patapos na wika ni Padre Sibyla na umakmang uupo.
  • A. 

   A. pagdaramdam

  • B. 

   B. galit

  • C. 

   C. pagkayamot

 • 14. 
  "Sana'y higit kayong maging mapalad mapalad kaysa inyong ama."
  • A. 

   A. Huwag sana kayong maging mapalad kaysa inyong ama.

  • B. 

   B. Yumaman sana kayong higit sa inyong ama.

 • 15. 
  "Puwedeng kilala ko siya," pagbibigay-loob ni Ibarra. "Lamang ay hindi ko maalala ngayon."
  • A. 

   A. pagpapaumanhin

  • B. 

   B. paggalang

  • C. 

   C. katapatan

 • 16. 
  "Mayroon po, ginang. Dalawang malinaw kaysa mga mata ninyo. Kaya lang ay nakatingin ako sa kulot ng inyong buhok," pangangatwiran ng militar sabay layo.
  • A. 

   A. paghanga

  • B. 

   B. pangungutya

  • C. 

   C. pagkainis

 • 17. 
  "Maaaring nalilimot ako ng aking bayan ngunit lagi ko naman siyang naaalaala."
  • A. 

   A. pagkaawa

  • B. 

   B. pagdaramdam

  • C. 

   C. pagmamahal

 • 18. 
  "Hindi po ba kayo makikisalo sa amin, Don Santiago?" patanong na tawag ni Ibarra.
  • A. 

   A. kasiyahan

  • B. 

   B. pag-aalaala

  • C. 

   C. panghihinayang

 • 19. 
  "Hindi dapat aksayahin ang iyong salapi para lamang sa napakaliit na bagay. Kahit munting batang nag-aaral ay nakaaalam niyan!"
  • A. 

   A. galit

  • B. 

   B. pangungutya

  • C. 

   C. kayabangan

 • 20. 
  "Dahil sa papuri ninyo sa aking ama ay nawala ang alinlangan ko tungkol sa mga bagay-bagay na hindi naliliwanagan."
  • A. 

   A. Naintindihan ko na ang nangyari sa aking ama dahil sa papuri ninyo sa kanya.

  • B. 

   B. Nawawala ang hinala ko dahil sa mga papuri ninyo sa aking ama.

 • 21. 
  "...Mistulang isang dayuhan na ni hindi nakaalam kung kailan at kung paanong namatay ang aking ama!"
  • A. 

   A. kalungkutan

  • B. 

   B. pag-ibig

  • C. 

   C. pagkasuklam

 • 22. 
  "...Iyan ang masamang epekto ng pagdadala sa Europa ng mga kabataang Indio! Kailangan itong ipagbawal ng gobyerno!"
  • A. 

   A. pangungutya

  • B. 

   B. paninisi

  • C. 

   C. katapatan

 • 23. 
  "...Itulot ninyong gayahin ko ang kaugaliang iyon, hindi dahil sa kagustuhan ko lamang na magpasok ng ugaling dayuhan, kundi dahil lamang sa hinihingi ng pagkakataon."
  • A. 

   A. Puwedeng gayahin ang ugaling dayuhan, kung makatutulong sa sitwasyon sa sariling bayan.

  • B. 

   B. Puwedeng gayahin ang ugaling dayuhan para hindi mapagsabihang atrasado ang sariling bayan.

 • 24. 
  "...hindi ko matiis na hindi batiin ang pinakamahalagang hiyas ng aking bayan, ang mga babae."
  • A. 

   A. Paris ng makinang na hiyas ang mga babae sa aking bayan.

  • B. 

   B. Nais kong mapahalagahan ang pinakamahal na kayamanan ng aking bayan.

 • 25. 
  Ang bahay ni Don Santiago de los Santos ay matatagpuan sa________________.
Back to Top Back to top