Noli Me Tangere

5 | Total Attempts: 199

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Noli Me Tangere

ibigay ang simbulismo ng mga pangungusap sa binasang teksto. piliin ang tamang sagot.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa pagkamatay ni Don Rafael, may hustisya bang makakamit?
  • A. 

   Kapangyarihan ng mga kastila

  • B. 

   Tinig ng simbahan

  • C. 

   Kaapihan ng mga mababait na Pilipino

 • 2. 
  Ang lumang orasan at kamopanaryo ng simbahan ay naroroon pa rin.
  • A. 

   Mabagal na pag-unlad ng bayan

  • B. 

   Kahirapan ng simbahan

  • C. 

   Tradisyonal na pamumuhay

 • 3. 
  Ang mga nanunuksong bata ay sumisigaw ng ba-be-bi-bo-bu sa tagapaningil.
  • A. 

   Paghamak sa mangmang

  • B. 

   Pagtuligsa sa mga artilyero

  • C. 

   Ibig makipaglaro sa kolektor

 • 4. 
  Tinanggihan ng mga Pilipino at Kastilang abogado ang kaso ni Don Rafael.
  • A. 

   Walang pambayad

  • B. 

   Takot madamay

  • C. 

   Maraming kaaway

 • 5. 
  Nag-iingat ng larawan at mga sulat ng isang Pilipinong pari na binitay dahil sa pagkakasangkot sa rebelyon.
  • A. 

   Tanikala ng maruming pulitika

  • B. 

   Subersibo na laban sa pamahalaan

  • C. 

   Katatagan ng kalooban