Διαφορικός Λογισμός - Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας

8 | Total Attempts: 216

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Διαφορικός Λογισμός - Μαθηματικά Γ

Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  είναι το 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  είναι το 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η συνάρτηση  με τύπο:   είναι γνησίως αύξουσα στο .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η γραφική παράσταση της συνάρτησης  τέμνει τον x΄x σε ένα σημείο. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ισχύει 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η συνάρτηση  έχει παράγωγο συνάρτηση την 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ισχύει .  
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Ισχύει 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top