Test - Digitalna Elektronika

10 Questions | Total Attempts: 294

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test - Digitalna Elektronika

Questions and Answers
 • 1. 
  Oznaci tacne odgovre. Prema vrsti signala koji obradjuju u elektronskim kolima, elektronski uredjaji se dele na:
  • A. 

   Aktivne

  • B. 

   Digitalne

  • C. 

   Analogne

  • D. 

   Pasivne

 • 2. 
  U digitalnim uredjajima napon moze da ima:
  • A. 

   Bilo koju vrednost

  • B. 

   Dve ili vise definisanih vrednosti

  • C. 

   Jednu od dve definisane vrednosti

 • 3. 
  Elektronska komponenta kod koje se se izmedju dve ploce nalazi izolacija (dielektrik).
  • A. 

   Tranzistor

  • B. 

   Otpornik

  • C. 

   Kondezator

 • 4. 
  Elektronske komponente za koje vazi Omov zakon nazivaju se _____________ elektronske kompoonente.
 • 5. 
  Broj 182 u dekadnom brojevnom sistemu, pretvori u broj zapisan u binarnom sistemu.
 • 6. 
  Na slici je prikazan ____________ signal.
 • 7. 
  Oznaci tacne odgovore. Tranzistor je elektronska komponenta, koja moze imati funkciju:
  • A. 

   Prekidaca

  • B. 

   Magneta

  • C. 

   Pojacavaca

  • D. 

   Ispravljaca

 • 8. 
  Slika prikazuje elektronsku komponentu koja se naziva ______________.
Back to Top Back to top