Επαναληψη Στο Κεφάλαιο 1

11 | Total Attempts: 205

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Επαναληψη Στο Κεφάλαιο 1

ψηφιακός Κόσμος


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο υπολογιστής είναι μια αναλογική συσκευή.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Η κίνηση των δεικτών του ρολογιού γίνεται με ψηφιακό τρόπο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Η αναπαράσταση μιας εικόνας σε ένα ψηφιδωτό γίνεται με αναλογικό τρόπο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Όλα τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου μπορούν να παρασταθούν στον υπολογιστή με 0 και 1.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Ο όρος Bit σημαίνει δυαδικό ψηφίο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Ένα Bit ισούται με 8 Byte.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Ένα KiloByte ισούται ακριβώς με 1000 Byte.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Η φωτογραφία από μία αναλογική μηχανή που χρησιμοποιεί φιλμ έχει στην πραγματικότητα καλύτερη ποιότητα από μία ψηφιακή φωτογραφία.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Μία ψηφιακή φωτογραφία αποθηκευμένη στον υπολογιστή μπορεί να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Το δυαδικό σύστημα χρησμοποιεί το 0 και το 1
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top