11.1 Παραδοσιακά παιχνίδια / I-pinakas.Com

20 | Total Attempts: 576

SettingsSettingsSettings
Please wait...
11.1  / I-pinakas.Com

Ορθογραφία - Λογική σειρά γεγονότων - Συλλαβισμό&sigmaf ; - Εγκλίσεις


Questions and Answers
 • 1. 
  Κάνω συλλαβισμό στις παρακάτω λέξεις:  (προσοχή! χωρίς κενά)    αρχηγός -> ________
 • 2. 
  Κάνω συλλαβισμό στις παρακάτω λέξεις:  (προσοχή! χωρίς κενά)    συλλογή -> ________
 • 3. 
  Κάνω συλλαβισμό στις παρακάτω λέξεις:  (προσοχή! χωρίς κενά)    κάστρο -> ________
 • 4. 
  Κάνω συλλαβισμό στις παρακάτω λέξεις:  (προσοχή! χωρίς κενά)    στρατηγική -> _________
 • 5. 
  Κάνω συλλαβισμό στις παρακάτω λέξεις:  (προσοχή! χωρίς κενά)    κερδίζω -> __________
 • 6. 
  Επιλέγουμε την έγκλιση στην οποία βρίσκεται το  ρήμα της πρότασης. Τα αγαλματάκια παίζονται από τρία παιδιά και πάνω.
  • A. 

   Οριστική

  • B. 

   Υποτακτική

  • C. 

   Προστακτική

 • 7. 
  Επιλέγουμε την έγκλιση στην οποία βρίσκεται το  ρήμα της πρότασης.   Χωριστείτε σε δύο ομάδες και σταθείτε αντικριστά , έχοντας μεταξύ σας απόσταση δέκα περίπου μέτρων.
  • A. 

   Οριστική

  • B. 

   Υποτακτική

  • C. 

   Προστακτική

 • 8. 
  Επιλέγουμε την έγκλιση στην οποία βρίσκεται το  ρήμα της πρότασης. Τα παιδιά σκέφτηκαν να παίξουν κουτσό.
  • A. 

   Οριστική

  • B. 

   Υποτακτική

  • C. 

   Προστακτική

 • 9. 
  Βρες τη λανθασμένη λέξη της παρακάτω πρότασης και γράψε την σωστά στο κενό πλαίσιο.  Αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος γράψε "σωστή". Τα παιχνίδια αυτά τα παίζαμε στην αυλή του πατρικού μας σπιτιού, στην αλάνα της γειτονιάς μας, στους ήσυχους και χωρίς αυτοκίνητα και φασαρία δρόμους της συνικίας μας. 
 • 10. 
  Βρες τη λανθασμένη λέξη της παρακάτω πρότασης και γράψε την σωστά στο κενό πλαίσιο.  Αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος γράψε "σωστή". Σήμερα θα τα παίξουμε στον πεζόδρομο,στο μικρό πάρκο και στην πλατεία, ακόμα και στο προαύλιο του σχολείου μας, στα διαλλείματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν!
 • 11. 
  Βρες τη λανθασμένη λέξη της παρακάτω πρότασης και γράψε την σωστά στο κενό πλαίσιο.  Αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος γράψε "σωστή". Ο βασιλιάς προσπαθεί να μαντέψει τη δουλειά που κάνει καθένα παιδί. Αν βρει όλες τις δουλειές, πετιέται ξαφνικά και κηνυγάει τα παιδιά. Όποιο παιδί πιάσει, αυτό θα γίνει ο νέος βασιλιάς.
 • 12. 
  Να επιλέξετε τον σωστό συλλαβισμό της λέξης: σφυρίχτρα
  • A. 

   σφυ-ρίχ-τρα

  • B. 

   σφυρί-χτρα

  • C. 

   σφυ-ρίχτ-ρα

  • D. 

   σφυ-ρί-χτρα

 • 13. 
  Να επιλέξετε τον σωστό συλλαβισμό της λέξης: αμμουδιά
  • A. 

   α-μμου-διά

  • B. 

   αμ-μου-διά

  • C. 

   αμ-μου-δι-ά

 • 14. 
  Να επιλέξετε τον σωστό συλλαβισμό της λέξης: εχθρός
  • A. 

   ε-χθρός

  • B. 

   εχ-θρός

  • C. 

   εχθ-ρός

  • D. 

   εχθρ-ός

 • 15. 
  Να επιλέξετε τον σωστό συλλαβισμό της λέξης: νεράιδα
  • A. 

   νε-ρά-ι-δα

  • B. 

   νερ-άι-δα

  • C. 

   νερ-ά-ι-δα

  • D. 

   νε-ράι-δα

 • 16. 
  Να επιλέξετε τον σωστό συλλαβισμό της λέξης: αηδόνι
  • A. 

   α-η-δό-νι

  • B. 

   αη-δό-νι

  • C. 

   α-η-δόν-ι

  • D. 

   αη-δόν-ι

 • 17. 
  Να επιλέξετε τον σωστό συλλαβισμό της λέξης: σχολειό
  • A. 

   σχο-λει-ό

  • B. 

   σχο-λειό

  • C. 

   σχολ-ει-ό

  • D. 

   σχολ-ειό

Back to Top Back to top