Test - Robotika I Energetika

10 Questions | Total Attempts: 105

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test - Robotika I Energetika

Questions and Answers
 • 1. 
  Kineticka energija je energija mirovanja.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 2. 
  Svecice za paljenje radne smese se koriste kod benzinskih (OTO) motora.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 3. 
  Odaberi tacne odgovore. Prema broju taktova benzinski i dizel motori mogu biti:
  • A. 

   Trotaktni

  • B. 

   Osmotaktni

  • C. 

   Dvotaktni

  • D. 

   Cetvorotaktni

 • 4. 
  Parna masina spada u grupu motora sa ________________ sagorevanjem.
 • 5. 
  Dizel motori spadaju u grupu motora sa _______________ sagorevanjem.
 • 6. 
  Koji takt je prikazan na slici?
  • A. 

   Ekspanzija

  • B. 

   Sabijanje

  • C. 

   Usisavanje

  • D. 

   Izduvavanje

 • 7. 
  Koji model turbine je prikazan na slici?
  • A. 

   Kaplanova

  • B. 

   Francisova

  • C. 

   Peltonova

 • 8. 
  Rad pogonskih mašina zasnovan je na pretvanju nekog izvornog oblika energije u _______________ energiju.
 • 9. 
  Oznaci razlike izmedju Dizel i Oto motora.
  • A. 

   Dizel motor koristi naftu kao gorivo, a Oto motor koristi benzin

  • B. 

   Benzinski (Oto) motor usisava samo vazduh, dok Dizel usisava radnu smešu vazduha i goriva

  • C. 

   Oto motor ima svećice, a Dizel ne

  • D. 

   Razlikuju im se nazivi radnih taktova

  • E. 

   Dizel motor usisava samo vazduh, dok Oto usisava radnu smešu vazduha i goriva

Back to Top Back to top