Ανάλογα και Αντιστρόφως Ανάλογα Ποσά - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 286

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ανάλογα και Αντιστρόφως Ανάλογα Ποσά - Μαθηματικά Α

Μαθηματικά Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 6ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα ημιαξόνων Οx και Οy, τα σημεία Α(2,0), Β(3,0), Γ(5,0) και  Δ(7,0) βρίσκονται στον ημιάξονα Οx.                                
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα ημιαξόνων Οx και Οy, τα σημεία Α(0,4), Β(0,8), Γ(0,10) και  Δ(0,6) βρίσκονται στον ημιάξονα Οy.                                  
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Αν σε ορθοκανονικό σύστημα ημιαξόνων τοποθετήσεις τα σημεία Α(1,1), Β(1,3), Γ(3,3) και Δ(3,1), τότε το σχήμα ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο.                                                              
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Σε ορθοκανονικό σύστημα ημιαξόνων να τοποθετήσεις τα σημεία Α(2,1), Β(1,2), Γ(2,3) και Δ(3,2). Αν τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΒΔ τέμνονται στο σημείο Κ, οι συντεταγμένες του Κ είναι (2,2).                                                                                       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η τετμημένη του Α(3,1) είναι το 1.                                                                                     
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η τεταγμένη του Α(3,10) είναι το 3.                                                                                                    
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το σύστημα ημιαξόνων που χρησιμοποιήσαμε λέγεται ορθοκανονικό, γιατί οι ημιάξονες τέμνονται κάθετα και έχουμε ορίσει πάνω τους την ίδια μονάδα μέτρησης.                                                                                             
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η ισότητα λόγων ονομάζεται αναλογία.                                                                       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Λόγος δύο ομοειδών μεγεθών πρέπει να εκφράζεται με την ίδια μονάδα μέτρησης.                                                                     
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Δύο σχήματα είναι ίσα όταν το ένα αποτελεί σμίκρυνση ή μεγέθυνση του άλλου.                                                                              
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top