Frågor Kring Moment 2 - Väckning På Slag Och Moment 4 - Väckning På Tappt.

12 frgor | Total Attempts: 142

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Frågor Kring Moment 2 - Väckning På Slag Och Moment 4 - Väckning På Tappt.

Här har du 12 frågor kring momentet 2 och 4. Du kan göra testet hur många gånger som helst. Gör det med fördel med regelhäftet till hjälp. När du är klar sparar du resultatet som PDF eller skriver ut det. Lycka till! PS Har du frågetecken kring någon/några av frågorna så maila din fråga till [email protected]  men först efter att du tittat både en, två och tre gånger i regelhäftet DS.


Questions and Answers
 • 1. 
  Prov 1. Hund som väcker på slag i korta serier som återkommer med längre mellanrum innan upptag.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 2. 
  Prov 2. Hund som väcker på slag i längre serier och detta återkommer med korta mellanrum innan upptag.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 3. 
  Prov 3. Hund som väcker på slag med ett skall i taget. Detta upprepas med längre mellanrum.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 4. 
  Prov 4. Hund som på slag väcker med korta serier. Detta upprepas med korta mellanrum innan upptag.                     
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 5. 
  Prov 5. Hund som direkt innan fullt drev avger 3 skall.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 6. 
  Prov 6. Hund med väckning på slag i serie men bara vid ett tillfälle.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 7. 
  Prov 7. Hund som på morgonen väcker på hare med ett skall i taget och detta upprepas med korta mellanrum. Senare under provdagen upptag på rå som inte föregås av något väckskall över huvud taget.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 8. 
  Prov 8. Hund som under tappt avger så rikligt med väckskall att domaren har svårt att avgöra om hunden driver eller väcker på tappt.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 9. 
  Prov 9. Hund som under tappt avger väckskall i längre serier vilket återkommer med längre mellanrum.                     
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 10. 
  Prov 10. Hund som under tappt avger enstaka skall och som återkommer med korta mellanrum.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 11. 
  Prov 11. Hund som under tappt hittar och följer drevlöpa under gles skallgivning ända tills förnyat upptag. På övriga tappter, när hunden ringat, är hunden tyst.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

 • 12. 
  Prov 12. Hund som under tappt avger ett väckskall.
  • A. 

   Utan

  • B. 

   Enstaka

  • C. 

   Måttliga

  • D. 

   Rikliga

  • E. 

   Mycket rikliga

  • F. 

   Drevliknande väckskall

Back to Top Back to top