Frågor Kring Moment 1 - Sök/Upptagsarbete

14 Questions | Total Attempts: 221

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Frågor Kring Moment 1 - Sök/Upptagsarbete

Här har du 15 frågor kring det första momentet. Du kan göra testet hur många gånger som helst. Gör det med fördel med regelhäftet till hjälp. När du är klar sparar du resultatet som PDF eller skriver ut det. Lycka till! PS Har du frågetecken kring någon/några av frågorna så maila din fråga till [email protected]  men först efter att du tittat både en, två och tre gånger i regelhäftet DS.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sök/upptagsarbete. Prov 1. Provdag som efter gediget slagarbete leder till upptag på rå vilket drives till full tid och kopplas därefter vid vägtappt. Jobbar med utmärkta sökrundor resten av dagen men tyvärr i vilttomma marker. Vilket ep i sök/upptag ger du till denna prestation?
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 2. 
  Prov 2. Fem upptag på rå under dagen. Fullt drev bara någon minut efter släpp vid alla tillfällen. Ep ?
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 3. 
  Prov 3. Hund som ligger ute hela dagen på sök dock utan att hitta slag. Visar sig vid två tillfällen under dagen. Kopplas efter full provdag.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 4. 
  Prov 4. Hund släpps vid inäga där rådjur nyligen setts. Upptag direkt efter släpp. Inget mera upptag under dagen trots gediget sökarbete.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 5. 
  Prov 5. Hund med perfekt sök under hela dagen. Tyvärr inget upptag efter regnig och stormig natt.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 6. 
  Prov 6. Två upptag under dagen efter lite tidskrävande slagarbete på normala nattslag efter hare. Bra sök och kontakt för övrigt.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 7. 
  Prov 7. Hund som tydligen för dagen helt saknar jaktlust. "Putsar hundförarens stövlar" hela provtiden.                     
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 8. 
  Prov 8. Hund som domaren med hjälp av pejl sett ligga ute på sök utan avbrott tills hunden tonar in med drev 40 minuter innan provtidens slut. Kopplas på drevlöpa efter att provtiden gått ut.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 9. 
  Prov 9. Hund med enbart två upptag på godkänt drevdjur under provdagen men med bra samarbete med hundföraren, utmärkta sökrundor och med ett effektivt slagarbete.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 10. 
  Prov 10. Hund med trångt sök som först efter 5 timmar av provdagen hittar slag och får upp en hare.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 11. 
  Prov 11. Hund som inger ett aningen lojt intryck. Ingen större fart i skogen och väldigt snäv i sina korta sökrundor. Hittar slag men får ej upp.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 12. 
  Prov 12. Hund som hittar slag tämligen omgående och får upp hare efter en timmas slagarbete. Driver till pris men kopplas efter dödtappt. Jobbar vidare i normala sökturer men hittar inga fler slag under dagen.           
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 13. 
  Prov 13. Direkt efter släpp hamnar hunden i färska rådjursspår. Efter 15 minuters slagarbete ger arbetet resultat. Drevet fullföljs till pris men provet måste avbrytas efter att hunden attackerats av ett vildsvin.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 14. 
  Prov 14. Hund med ett mycket bra sök som mitt på dagen hittar slag men som han tyvärr inte lyckas reda ut.                 
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

Back to Top Back to top