Frågor Kring Moment 7 - Samarbete/Lydnad

14 frgor | Total Attempts: 101

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Frågor Kring Moment 7 - Samarbete/Lydnad

Här har du 14 frågor kring momentet samarbete/lydnad. Du kan göra testet hur många gånger som helst. Gör det med fördel med regelhäftet till hjälp. När du är klar sparar du resultatet som PDF eller skriver ut det. Lycka till! PS Har du frågetecken kring någon/några av frågorna så maila din fråga till [email protected]  men först efter att du tittat både en, två och tre gånger i regelhäftet DS.


Questions and Answers
 • 1. 
  Prov 1. Under provdagen presterar hunden två rådrev varav det ena avbryts vid inkallning under drev efter full tid, mer än 200 meter från föraren. Det andra drevet avbryts efter att hundföraren med hjälp av tekniskt sambandsmedel fått hunden att avbryta drevet och komma åter. Hunden var vid inkallningstillfället då 800 meter från hundföraren. God kontakt under söket.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 2. 
  Prov 2. Hund som genast efter släpp söker ut villigt. Har fyra upptag under provdagen varav ett går till pris. Övriga drev avslutas med att hunden gör nya söksvängar och dessa leder då till upptag på nya drevdjur. Visar sig en gång under söket innan upptaget på det första drevdjuret samt en gång strax innan provtiden går ut.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 3. 
  Prov 3. Hund som ligger ute hela dagen på sök dock utan att hitta slag. Visar sig vid sex tillfällen under dagen. Kallas in efter fem timmars provdag under sök och kopplas.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 4. 
  Prov 4. Upptag på sedd hare och därefter bra drev till förstapris. Hunden kallas in under drev på över 300 meters håll. Nytt släpp med bra sökarbete men hittar tyvärr ej flera slag. Kallas in under sök vid provdagens slut.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 5. 
  Prov 5. Snabbt upptag på rå som drar iväg till närmaste socken. Drevet kan höras i 20 minuter. Hunden åter efter en timma. Nytt släpp med sök aningen trångt. Upptag med nytt rådrev. Hunden ropas in efter full tid när den ses efter drevlöpan.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 6. 
  Prov 6. Hund som först på eftermiddagen hittar slag vilket leder till upptag och drev efter rå i 15 minuter. Problem i storskogen. Hunden självmant åter 5 minuter efter tappt. Nytt släpp och åter ett rådrev som går bättre. Fint drev i 20 minuter då hundföraren väljer att kalla in hunden p.g.a. att provtid för prisdrev ej längre är möjlig. Hunden kallas in från långt avstånd under drev vilken genast återvänder till sin förare.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 7. 
  Prov 7. Upptag på rå efter normalt sök. Efter 75 minuters drev får hunden dödtappt i ett blött kärr. Återgår till bilen efter att ha jobbat på tappten i över en timma. Koppling och nytt upptag på rå som går 65 minuter tapptfritt tills hundföraren ropar in hunden på 250 meters avstånd. Hunden återgår till drevlöpan efter att ha fått en rejäl korvbit av dess förare och fullföljer drevet till full tid.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 8. 
  Prov 8. Hund som får upp hare efter exemplariskt sök/slagarbete. Drevet går i långa repriser till full tid. Föraren ropar in hunden under fullt drev när den befinner sig inom synhåll.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 9. 
  Prov 9. Upptag på rå efter sök med utmärkt kontakt med hundföraren. Tappt efter 70 minuters drev som hunden ej klarar. Jobbar frenetiskt på tappten enligt pejl men återkommer till föraren efter 50 minuter på tappten. I nästa släpp driver hunden åter igen rå. Hunden kallas in utom synhåll under drev efter full tid med hjälp av signalhorn. Hunden åter vid förarens fötter inom 20 sekunder.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 10. 
  Prov 10. Hund som under dagen har tre prisdrev efter rå. Samtliga gånger kopplas hunden på drevlöpan.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 11. 
  Prov 11. Provdag med hund som har utmärkt kontakt under sökrundorna. Kan även ropas in under slagarbete från långt håll. Tyvärr inget upptag trots bra jobb i skogen.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 12. 
  Prov 12. Sök/slagarbete med utmärkt kontakt som resulterar i upptag och drev efter hare till förstapris. Ropas in under drev på 75 meters håll. Dock utom synhåll från föraren.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 13. 
  Prov 13. Direkt efter släpp ett hetsigt upptag på rå som drivs till andrapris innan hunden får problem och rotar fast sig i viltfattigt område. Hundägaren väljer att kalla in hunden utom synhåll med hjälp av horn. Nästa släpp med god kontakt under sök leder så småningom till slag och upptag efter hare. Haren klaras med nöd och näppe till ett andrapris. Lyckad inkallning under fullt drev utom synhåll.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 14. 
  Prov 14. Drev på rå som genast sträcker iväg på långskjuts. Hunden självmant åter inom en timma. Nytt släpp resulterar i upptag på get med 3 killingar. Fint buktande drev till full tid. Lyckad inkallning under drev. Hunden då 300 meter från föraren. Hunden håller god kontakt med föraren resten av provdagen.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

Back to Top Back to top