Frågor Kring Moment 3 - Drevarbete

14 frgor | Total Attempts: 105

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Frågor Kring Moment 3 - Drevarbete

Här har du 14 frågor kring momentet drevarbete. Du kan göra testet hur många gånger som helst. Gör det med fördel med regelhäftet till hjälp. När du är klar sparar du resultatet som PDF eller skriver ut det. Lycka till! PS Har du frågetecken kring någon/några av frågorna så maila din fråga till [email protected]  men först efter att du tittat både en, två och tre gånger i regelhäftet DS.


Questions and Answers
 • 1. 
  Prov 1. Provdag med drev efter hare som går till förstapris efter ett flertal och någon riktigt lång tappt. Ytterligare drev på rå där hunden bryter vid vattendrag strax före tredjepris skulle vara inom räckhåll. Drev 1: 30 (15), 10 (15), 10 (40), 20 (10), 20. Drev 2: 40
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 2. 
  Prov 2. Drevprov på nysnö med ett flertal drev efter hare under dagen men som inte kunde fullföljas till pris. Domaren kunde vid ett tillfälle konstatera att hunden drev bakspår i 50 meter.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 3. 
  Prov 3. Två tapptfria förstaprisdrev efter rå inom hörhåll för domaren. I vardera drev noteras minst 3 icke noterbara tappter.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 4. 
  Prov 4. Under provdagen har hunden ett fint drev på 35 minuter innan det blir dödtappt i storskogen. Går sedan provdagen ut utan ytterligare upptag.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 5. 
  Prov 5. Hund med enorm jaktlust. Har under dagen 3 upptag på hare, dock stora bekymmer med dreven. Ringar inte på tappter utan går antingen bakåt i drevlöpan eller drar ut på nya sökrundor.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 6. 
  Prov 6. Bara ett upptag under provdagen och det var på hare. Trångt buktande drev som drevs tapptfritt så när som en 10 minuters tappt när haren sprungit ut på väg och tagit den i över 700 meter. Bara någon enstaka icke noterbar tappt utöver vägtappten.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 7. 
  Prov 7. Mycket jaktivrig hund som har 3 drev under dagen. Driver genomgående mycket snabbt och genar en hel del i drevlöporna i den genomgående flacka terrängen. Får därför problem vid tapptarbetet och lyckas ej heller fullfölja något av dreven till pris.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 8. 
  Prov 8. Provdag som bjuder på två förstaprisdrev efter rå. Visserligen får hunden lite problem i storskogen med tappter som följd ett antal gånger men går i huvudsak i relativt långa repriser. Drev inom hörhåll hela tiden.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 9. 
  Prov 9. Energiskt arbetande hund med 3 drev på rå under provdagen varav 2 av dessa kan fullföljas till pris. Jobbar energiskt på tappter och löser ett flertal av dessa. Drev 1: 15, (10), 15, (15), 25. Drev 2: 15. Drev 3: 25 (10), 15 (15), 20 (6), 5.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 10. 
  Prov 10. Fint buktande men relativt hackigt drev på rå som noteras till ett tredjepris. Inga fler upptag under dagen. Drev: 10, (20), 15 (25), 10 (15), 5 (10), 10
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 11. 
  Prov 11. Hund som vid släpp verkar vara enormt jaktladdad. Får upp skogshare på nysnö som till en början går i några fina bukter. Får problem vid tätning. Efter ett kortare uppehåll upptag i tätningen och driver sedan i 45 minuter varv på varv inom en yta på 1 Ha.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 12. 
  Prov 12. Upptag på hare med tappt efter 20 minuters drev. Jobbar frenetiskt i tapptplatsens omedelbara närhet i över 2 h utan ytterligare upptag.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 13. 
  Prov 13. Bra buktande drev efter rå som drevsäkert och utan noterbar tappt hålls igång till dödtappt uppstår efter 85 minuters drev. Detta upprepas även i nästa drev men där avbryts drevet efter 80 minuter på grund av att provtiden gått ut. Bra samarbete mellan hund och dess förare.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

 • 14. 
  Prov 14. Efter ett häftigt upptag på råget med två kid drar drevet iväg med hast utom hörhåll. Domare med hundförare hakar på och lyckas komma ikapp drevet flera gånger och lyckas så småningom få ihop drevtid så att det räcker till ett andrapris. Tyvärr blev det inga flera släpp då det tog lång tid innan man var tillbaka till provrutan.
  • A. 

   5 p

  • B. 

   4 p

  • C. 

   3 p

  • D. 

   2 p

  • E. 

   1 p

  • F. 

   0 p

Back to Top Back to top