Εξέλιξη - Βιολογία Γενικής Γ' Λυκείου

10 | Total Attempts: 374

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Εξέλιξη - Βιολογία Γενικής Γ

Βιολογία Γενικής Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το είδος περιλαμβάνει το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών ή, με άλλα λόγια, το σύνολο όλων των οργανισμών που μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους και να αποκτήσουν γόνιμους απογόνους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το άλογο και το γαϊδούρι ανήκουν στο ίδιο είδος αφού διασταυρώνονται και δίνουν απογόνους, τα μουλάρια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το είδος αποτελεί τη θεμελιώδη μονάδα ταξινόμησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η έννοια του είδους αντιπροσωπεύει ένα φυσικό όριο, καθώς περιλαμβάνει μόνο τους οργανισμούς που αναπαράγονται μεταξύ τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο ορισμός του είδους για την αμοιβάδα γίνεται με βάση το μειξιολογικό κριτήριο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το μειξιολογικό κριτήριο ισχύει μόνο για οργανισμούς που αναπαράγονται με επαφή με άτομα του άλλου φύλου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το τυπολογικό κριτήριο μπορεί να εφαρμοστεί για όλους τους οργανισμούς που αναπαράγονται με μονογονία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το τυπολογικό κριτήριο αποτελεί κριτήριο ταξινόμησης στον ίδιο πληθυσμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το τυπολογικό κριτήριο βασίζεται στα κοινά μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά των οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Ένα χαρακτηριστικό που δεν ευνοεί την επιβίωση των ατόμων που το φέρουν εξαφανίζεται από τον πληθυσμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top