Στατιστική - Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας

10 | Total Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Στατιστική - Μαθηματικά Γ

Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας - Κεφάλαιο 2ο
 


Questions and Answers
 • 1. 
  Η επαγωγική στατιστική ή στατιστική συμπερασματολογία (inferential statistics) περιλαμβάνει τις μεθόδους με τις οποίες γίνεται η προσέγγιση των χαρακτηριστικών ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων, με τη μελέτη των χαρακτηριστικών ενός μικρού υποσυνόλου των δεδομένων. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Για να είναι αξιόπιστη μια έρευνα θα πρέπει το δείγμα να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο αριθμός των ανθρώπων που παρακολουθούν μια συ­γκε­κριμένη τηλεοπτική εκπομπή είναι διακριτή ποσοτική μεταβλητή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Απογραφή σημαίνει εξέταση μέρους ενός πληθυσμού ως προς κάποιο χαρακτηριστικό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Κάποια μικρή ομάδα ή υποσύνολο του πληθυσμού καλείται δείγμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η διακριτή μεταβλητή παίρνει οπωσδήποτε ακέραιες τιμές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Οι ποσοτικές συνεχείς μεταβλητές μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή ενός διαστήματος πραγματικών αριθμών (α,β).
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε τον πληθυσμό λέγονται μεταβλητές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Ο αριθμός των απουσιών των μαθητών της Γ΄ Λυκείου είναι συνεχής ποσοτική μεταβλητή. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Συχνότητα νi της τιμής xi μιας μεταβλητής Χ είναι ο φυσικός αριθμός, που δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται η τιμή xi της μεταβλητής αυτής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top