Egzamin Praktyczny - ćwiczenia

8 Pyta | Total Attempts: 163

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Egzamin Praktyczny - wiczenia

Questions and Answers
 • 1. 
  Zaznacz wszystkie przyczyny związane z opisaną poniżej usterką systemu komputerowego: "Komputer działa znacznie wolniej niż wcześniej, czasami zawiesza się, a programy uruchamiają się bardzo wolno"
  • A. 

   Dysk jest zbyt mocno pofragmentowany

  • B. 

   Dysk jest zdefragmentowany

  • C. 

   Zbyt dużo programów zostało odinstalowanych

  • D. 

   Zbyt dużo programów uruchamia się podczas startu komputera

  • E. 

   Zbyt dużo programów w autostarcie

  • F. 

   Zbyt dużo wpisów przy starcie

  • G. 

   Błędy rejestru

  • H. 

   Źle skonfigurowana pamięć wirtualna

  • I. 

   Za mało pamięci ROM

  • J. 

   Za mało miejsca na dysku

  • K. 

   Za duży plik wymiany

 • 2. 
  Wśród poniższych zdań wskaż te, które nie dotyczą sformułowań określających listę prawdopodobnych przyczyn
  • A. 

   Baza programu antywirusowego jest nieaktualna

  • B. 

   Program wirusowy jest nieaktualny

  • C. 

   Brak włączonej zapory windows

  • D. 

   Sprawdzenie i włączenia zapory Windows

  • E. 

   Wszyscy korzystają z jednego konta typu administrator

  • F. 

   Założenie kont użytkownikom zgodnie z wskazaniami i zabezpieczenie ich silnym hasłem

  • G. 

   świadome korzystanie z usług sieci Internet (nie odbieranie poczty nieznanego pochodzenia)

 • 3. 
  No poniższych obrazkach znajdują się informacje przekazane przez klienta pracownikowi serwisu, na ich podstawie wskaż przyczyny opisanych usterek systemu komputerowego.
  • A. 

   Infekcja systemu przez wirusy, spyware, adware, rootkit

  • B. 

   Wszyscy korzystają z jednego konta typu administrator

  • C. 

   Zablokowano konta użytkowników

  • D. 

   źle ustawiona szerokość kolumn i/lub format komórek w arkuszu excel

  • E. 

   Nie zainstalowana lub / źle zainstalowana drukarka domyślna

  • F. 

   Nie zainstalowany program do odczytu plików pdf

  • G. 

   Odinstalowano program antywiursowy

  • H. 

   Nieprawidłowe ustawienia zasad haseł - długość hasła i/lub złożoność hasła

  • I. 

   Ustawiony krótki czas włączenia wygaszacza

  • J. 

   Ustawiony krótki czas wyłączenia monitora

  • K. 

   Wygaszacz ekranu jest chroniony hasłem

 • 4. 
  Jak nazywa się zjawisko spowalniające pracę komputera występujące na dyskach twardych, na których wielokrotnie zapisywano i usuwano pliki o różnej wielkości? (odpowiedz jednym słowem)
 • 5. 
  Poniżej zamieszczono fragment zadania egzaminacyjnego: "Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać: 1. Rejestr wykonanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora.  2. Wskazania dla użytkowników komputera, zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości."   Czy powyższy zapis oznacza, że w dokumentacji wystarczy wykonać tzw. "screeny" i wskazania dla użytkowników?
  • A. 

   TAK

  • B. 

   NIE

 • 6. 
  Na podstawie poniższej Listy prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego, dopasuj czynności związane z lokalizacją i usunięciem opisanych usterek systemu komputerowego oraz zabezpieczeniem komputera w przyszłości przed podobnymi usterkami. Infekcja systemu przez wirusy, spyware, adware, rootkit brak programu antywirusowego baza programu antywirusowego jest nieaktualna program antywirusowy nie pracuje w trybie monitora brak włączonej zapory windows brak włączonych aktualizacji systemy Windows Wszyscy korzystają z jedego konta typu administrator pofragmentowany dysk błędne ustawienia BIOSu
  • A. 

   Wstępna diagnoza serwisowanego systemu komp.

  • B. 

   Instalacja programu antywirusowego

  • C. 

   Aktualizacja bazy programu antywirusowego

  • D. 

   Przywrócenie fabrycznych ustawień BIOS

  • E. 

   Przeskanowanie systemu programem antywirusowym

  • F. 

   Sprawdzenie i włączenia zapory Windows

  • G. 

   Sprawdzenie i wyłączenie zapory ogniowej Windows

  • H. 

   Sprawdzenie i włączanie aktualizacji automatycznych

  • I. 

   Sprawdzenie i wyłączenie aktualizacji automatycznych

  • J. 

   Sprawdzenie i wyłączenie programów w autostarcie

  • K. 

   Sprawdzenie i włączenie programów w autostarcie

  • L. 

   Zmiana uprawnień kont użytkowników na konta z ograniczeniami

  • M. 

   Defragmentacja dysku

  • N. 

   Odinstalowanie programów

  • O. 

   Włączenie programu w trybie monitora

  • P. 

   Włączenie programu antywirusowego w trybie monitora

  • Q. 

   Stworzenie indywidualnych kont dla użytkowników

  • R. 

   Sprawdzenie poprawności działania systemu komputerowego po naprawie

 • 7. 
  Na podstawie poniższego tekstu zaznacz listę prawdopodobnych przyczyn dla tej sytuacji: Objawy: Użytkownik nie może otworzyć dokumentu przesłanego przez Internet (Dziennik Ustaw z ustawą o podatku od towarów i usług). Dokument ten znajduje się na pulpicie użytkownika w folderze
  1. . Dodatkowo w chwili obecnej po włączeniu zasilania komputer uruchamia się, przechodzi test BIOSa, wyświetla informację o konfiguracji sprzętowej. Nie uruchamia się jednak system operacyjny. Zamiast strony uruchamiania systemu, na ekranie miga kursor – znak podkreślenia (_), komputer podwiesza działanie, system komputerowy przestaje reagować na polecenia użytkownika. Informacje dodatkowe przekazane przez klienta: 1. Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy i jest podłączony do Internetu przez sieć lokalną. W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu. 2. Na dysku jest zainstalowane oprogramowanie systemowe Windows (w wersji 2000 lub XP – klient nie był w stanie określić dokładnie wersji systemu) oraz użytkowe – pakiet biurowy MS Office. 3. Komputer nie jest podłączony do domeny Active Directory. 4. Z serwisowanego komputera korzysta jedna osoba, logująca się na prywatne konto lokalne (nazwa konta: księgowa). 5. Prywatne konto użytkownika jest chronione hasłem: asdfghjkl. 6. Lokalne konto Administrator jest chronione hasłem: qwertyuiop. 7. Na dysku komputera jest utworzona jedna partycja z systemem plików NTFS, obejmująca cały obszar dysku. 8. Na Pulpicie i w folderze Moje dokumenty użytkownik komputera przechowuje swoje dokumenty. 9. Naprawa ma być wykonana u klienta, bez reinstalacji systemu. 10. Konfiguracja programów, wszystkie dane i dokumenty muszą zostać zachowane
  • A. 

   Uszkodzony MBR lub BR lub bootloader lub pliki startowe systemu

  • B. 

   Nieprawidłowe ustawienia BIOS

  • C. 

   Plik jest uszkodzony lub nie jest zainstalowany program do odczytu tego typu plików

  • D. 

   Uszkodzenie fizyczne dysku

  • E. 

   Infekcja wirusowa lub brak programu antywirusowego lub brak aktualizacji programu antywirusowego

  • F. 

   Nieprawidłowe zamknięcie systemu lub problemy z zasilaniem

  • G. 

   Praca na jednym koncie z uprawnieniami administratora

  • H. 

   Nieprawidłowy program do deszyfracji pliku

  • I. 

   Brak programu word, bądź błędna konfiguracja przypisania typu pliku

  • J. 

   Błędne wpisy w rejestrze

  • K. 

   Za dużo progamów w autostarcie

  • L. 

   Infekcja programem antywirusowym

  • M. 

   Brak aktualizacji systemu operacyjnego

  • N. 

   Dysk jest zbyt mocno pofragmentowany

Back to Top Back to top