แบบทดสอบเรื่อง ระบบปฏิบัติการ

10 | Total Attempts: 2856

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบเรื่อง ระบบปฏิบัติการ

แบบทดสอบนี้มีทั้งสิ้น 10 ข้อ เพื่อทบทวนความรู้จากการ รียนเรื่องระบบปฏิบัติกา ให้นักเรียนทำแบบทดสอบทุ ข้อ โดยเลือกตัวเลือกที่คิดว าถูกต้อง โดยมีเกณฑ์การผ่าน 60% หากนักเรียนทำได้ไม่ถึงเ ณฑ์ให้กลับไปศึกษาบทเรีย อีกครั้ง


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  • A. 

   จำข้อมูลช่วงที่มีการป้อนไฟ

  • B. 

   จัดการด้านความปลอดภัย

  • C. 

   เป็นตัวกลางระหว่างเครื่องกับผู้ใช้

  • D. 

   ควบคุมฮาร์ดแวร์

 • 2. 
  ข้อดีของระบบปฏิบัติการ DOS คือข้อใด
  • A. 

   ติดต่อผู้ใช้โดยการพิมพ์

  • B. 

   มีซอฟต์แวร์ที่ทำงานภายใต้ DOS มาก

  • C. 

   ใช้ทรัพยากรน้อย

  • D. 

   ทำงานในโหมดตัวอักษร

 • 3. 
  ข้อเสียของระบบปฏิบัติการวินโดวส์95 คือข้อใด
  • A. 

   ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยระบบ GUI

  • B. 

   ใช้ทรัพยากรมากกว่า DOS

  • C. 

   ต้องสั่งงานโดยใช้เมาส์

  • D. 

   ทำงานระบบ Plug and Play

 • 4. 
  วินโดวส์95 ต่างจากวินโดวส์98 อย่างไร
  • A. 

   ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยระบบ GUI

  • B. 

   ใช้ทรัพยากรมากกว่า DOS

  • C. 

   ต้องสั่งงานโดยใช้เมาส์

  • D. 

   ซอฟต์แวร์สนับสนุน

 • 5. 
  ระบบปฏิบัติการใดน่าจะมีความเหมาะสมในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) มากที่สุด
  • A. 

   DOS

  • B. 

   WindowsXP

  • C. 

   WindowsVista

  • D. 

   Windows7

 • 6. 
  ระบบปฏิบัติการใดที่เหมาะกับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและการติดต่อสื่อสารระยะไกลคือข้อใด
  • A. 

   Unix

  • B. 

   WindowsXP

  • C. 

   Linux

  • D. 

   Mac

 • 7. 
  ระบบปฏิบัติการประเภท Open Source คือข้อใด
  • A. 

   Unix

  • B. 

   WindowsXP

  • C. 

   Linux

  • D. 

   Mac

 • 8. 
  ระบบปฏิบัติการใดเหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ SUN
  • A. 

   Solaris

  • B. 

   Firmware

  • C. 

   Android

  • D. 

   Mac

 • 9. 
  ระบบปฏิบัติการที่ถูกบรรจุในหน่วยความจะรอมคือข้อใด
  • A. 

   Solaris

  • B. 

   Firmware

  • C. 

   Android

  • D. 

   Mac

 • 10. 
  ระบบปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับ SmartPhone คือข้อใด
  • A. 

   Solaris

  • B. 

   Firmware

  • C. 

   Android

  • D. 

   Mac

Back to Top Back to top