Složena I Krivocrtna Gibanja

12 Pitanja | Total Attempts: 295

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sloena I Krivocrtna Gibanja

Priprema za treći ispit iz fizike u prvom razredu


Questions and Answers
 • 1. 
  Dvoja se kolica gibaju ususret jedna drugima. Nakon savršeno neelastičnog centralnog sudara, oboja kolica ostanu mirovati na mjestu. Iz toga možemo zaključiti da su prije sudara kolica imala jednake iznose:
  • A. 

   Brzina

  • B. 

   Masa

  • C. 

   Akceleracija

  • D. 

   Količina gibanja

 • 2. 
  Kugla mase 0,2 kg udari u mirnu kuglu mase 0,5 kg brzinom 4 m/s. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih dviju kugli nakon sudara?
  • A. 

   0.8 kgm/s

  • B. 

   1.2 kgm/s

  • C. 

   2.0 kgm/s

  • D. 

   2.8 kgm/s

 • 3. 
  Tijela A i B izbace se u vodoravnom (horizontalnom) smjeru s jednakim početnim brzinama. Tijelo A izbaci se s veće visine nego tijelo B. Kako se odnose dometi tijela A i B?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 4. 
  Tijelo A slobodno pada s visine h, a tijelo B je s iste visine h izbačeno u horizontalnom smjeru. Kako se odnose vrijeme gibanja tijela A i vrijeme gibanja tijela B do trenutka pada?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 5. 
  Iz helikoptera koji leti u horizontalnom smjeru ispušten je paket. Što je za promatrača na tlu putanja paketa ako se zanemari utjecaj otpora zraka na paket?
  • A. 

   Dio pravca

  • B. 

   Dio kružnice

  • C. 

   Dio elipse

  • D. 

   Dio parabole

 • 6. 
  Nogometaš udari loptu koja odleti po putanji prikazanoj na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnji točna za ukupnu silu na loptu u točki X? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na loptu.
  • A. 

   Djeluje u smjeru A

  • B. 

   Djeluje u smjeru B

  • C. 

   Djeluje u smjeru C

  • D. 

   Jednaka je nuli

 • 7. 
  Tijelo je izbačeno horizontalno blizu površine Zemlje. Otpor zraka je zanemariv. Koja od navedenih veličina nije stalna pri gibanju tijela?
  • A. 

   Horizontalan komponenta brzine

  • B. 

   Vertikalna komponenta brzine

  • C. 

   Horizontalna komponenta ubrzanja

  • D. 

   Vertikalna komponenta ubrzanja

 • 8. 
  Materijalna točka giba se jednoliko po kružnici. Što od navedenog vrijedi za vektor količine gibanja te točke?
  • A. 

   Ne mijenja se.

  • B. 

   Mijenja se po iznosu, ali ne mijenja smjer.

  • C. 

   Mijenja se po smjeru, ali ne mijenja iznos.

  • D. 

   Mijenja se po iznosu, ali i po smjeru.

 • 9. 
  Satelit kruži oko Zemlje. Na slici je prikazan vektor brzine satelita u jednoj točki putanje. Akceleracija satelita je:
  • A. 

   Jednaka nuli

  • B. 

   Usmjerena prema središtu Zemlje

  • C. 

   Usmjerena od središta Zemlje

  • D. 

   Istog smjera kao i brzina.

 • 10. 
  Kuglica obješena niti kruži u horizontalnoj ravnini, kako je prikazano na slikama. Na kojoj je slici ispravno prikazana ukupna sila na kuglicu?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 11. 
  Kružna ploča položena je vodoravno te se vrti oko vertikalne osi kroz svoje središte stalnom kutnom brzinom. Novčić X nalazi se na tri puta manjoj udaljenosti od središta ploče nego novčić Y. Kako se odnose njihove obodne (linearne) brzine?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 12. 
  Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera . Koliki treba biti polumjer kružnice po kojoj bi se to isto tijelo, uz jednaku centripetalnu silu, gibalo s dvostruko manjim periodom?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
Back to Top Back to top