Εξισώσεις - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

8 | Total Attempts: 229

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η εξίσωση α x = β έχει πάντα λύση της την , α, β
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Μια εξίσωση πρώτου βαθμού είναι ταυτότητα όταν έχει περισσότερες από μία λύσεις.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η εξίσωση α x =α με α0 είναι ταυτότητα.        
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η εξίσωση 0 x = 0 έχει σαν λύση της την μηδενική.         
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η εξίσωση (λ -1) x = λ+1 είναι ταυτότητα για λ = 1.          
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Αν η εξίσωση αx + β = 0 έχει λύσεις x =3 και x =5, τότε α = β = 0.                         
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η εξίσωση  λ(λ – 1)x = λ – 1  για  λ = 1 είναι αδύνατη.                                           
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top