Biogas är Ett Fossilt Bränsle

19 Questions | Total Attempts: 70

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Biogas är Ett Fossilt Bränsle

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Biogas är ett fossilt bränsle.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Välj rätt alternativ!
  • A. 

   Koldioxid är en giftig gas.

  • B. 

   Solen, vind och vatten är förnybara energikällor.

  • C. 

   Bensin innehåller inte svavel och kväve och bidrar därför inte till försurningens.

  • D. 

   Fotosyntes tar hand om allt syre i luften.

 • 3. 
  Välj dem alternativ du gillar mest: Biogas
  • A. 

   är energigas

  • B. 

   är biobränsle

  • C. 

   Och naturgas är olika typer av gaser.

  • D. 

   Framställs från organiskt avfall

 • 4. 
  Vilket är rätt?
  • A. 

   Sten, plast och papper är alla organiska material.

  • B. 

   Naturgas är en miljövänlig energikälla.

  • C. 

   Trädbränslen, torv och biogas räknas som biobränslen.

  • D. 

   Fossila bränslen kan aldrig ta slut.

 • 5. 
  Vart kommer råolja ifrån?
  • A. 

   Jordskorpan

  • B. 

   Kemisk industri

  • C. 

   Matavfall

  • D. 

   Världens hav

 • 6. 
  Biobränsle är en förnybar energikälla.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Vilket av dessa är en icke-förnybar energikälla?
  • A. 

   Vind

  • B. 

   Biogas

  • C. 

   Naturgas

  • D. 

   Solen

 • 8. 
  Vad räknas torv som?
  • A. 

   En förnybar energikälla

  • B. 

   En icke-förnybar energikälla

 • 9. 
  Bensin tillverkas av råolja.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Vilket påstående stämmer?
  • A. 

   Vattenkraft kommer att ta slut i framtiden.

  • B. 

   Förbränning av naturgas ger skadliga avgaser.

  • C. 

   Råolja räknas som förnybar energikälla.

  • D. 

   I solens kärna tillverkas det mycket kol.

 • 11. 
  Det är bra med koldioxid i luften om vi ska kunna överleva på jorden. Koldioxid bidrar till den naturliga växthuseffekten.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Generator finns i alla kraftverk och omvandlar rörelseenergi till elektricitet.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Radioaktivt avfall produceras i 
  • A. 

   Vindkraftverk

  • B. 

   Vattenkraftverk

  • C. 

   Biogasanläggningar

  • D. 

   Kärnkraftverk

 • 14. 
  I vattenkraftverk produceras elektricitet från vattnets rörelseenergi.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Nästan all el i Sverige produceras i vatten- eller kärnkraftverk.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Idag produceras huvuddelen av all fjärrvärme i Sverige av resurser som
  • A. 

   Elektricitet

  • B. 

   Rester från skogsindustri samt hushålls- och industriavfall

  • C. 

   Råolja

  • D. 

   Kol

 • 17. 
  Vindkraftverk placeras på en öppen mark där det blåser mycket.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Vilket är det mest miljövänliga alternativet?
  • A. 

   Buss

  • B. 

   Tåg

  • C. 

   Flygplan

  • D. 

   Bil

Back to Top Back to top