Kinh Thánh 100 Tuần - Bài Thi Số 2 - Tuần 5 - 8

20 Questions | Total Attempts: 41

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kinh Thánh 100 Tuần - Bài Thi Số 2 - Tuần 5 - 8

Sáng Thế Ký - Chương 20  -  50 & Sách Xuất Hành Chương 1 - 7


Questions and Answers
 • 1. 
  Ông Araham bao nhiêu tuổi khi sinh Isaac?  (Sách Sáng Thế 21:5)   
  • A. 

   60

  • B. 

   75

  • C. 

   90

  • D. 

   100

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 2. 
  Để chôn bà Sara ông Araham đã mua cái gì? (Sách Sáng Thế 23:16-19)
  • A. 

   Hang Mac-pê -la

  • B. 

   Núi Moriah

  • C. 

   Sân đạp lúa của Araunah

  • D. 

   Zoar

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 3. 
  Tại sao tôi tớ của Abraham từ chối ăn lúc đầu ? (Sách Sáng Thế 24:33)
  • A. 

   Người tôi tớ phải ăn sau cùng

  • B. 

   Ông ta không đói

  • C. 

   Ông ta đang ăn chay

  • D. 

   Ông ta không ăn cho đến khi xong việc

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 4. 
  Ông Isaac đã cưới người nào? (Sách Sáng Thế 24:27)
  • A. 

   Rachel

  • B. 

   Ruth

  • C. 

   Rebekah

  • D. 

   Leah

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 5. 
  Ông Essau đã bán quyền trưởng nam cho cái gì ? (Sách Sáng Thế 25:34)
  • A. 

   Đàn chiên của mình

  • B. 

   Dụng cụ săn bắn

  • C. 

   Bánh và cháo đậu

  • D. 

   30 đồng bạc

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 6. 
  Giacóp đã thề ở Bethel thế nào? (Sách Sáng Thế 28:20-22)
  • A. 

   Xin lỗi Esau

  • B. 

   Tôi trở về nhà cha tôi bình an tôi sẽ dâng phần mười

  • C. 

   Phục vụ Chúa

  • D. 

   Tất a,b và c đều đúng

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 7. 
  Ông Giuse yêu cầu con cái Israel làm gì ? (Sách Sáng Thế 50:25)
  • A. 

   Săn sóc vợ Ông

  • B. 

   Săn sóc con cái Ông

  • C. 

   Đem hài cốt Ông ra khỏi Ai Cập

  • D. 

   Tất cả đều đúng

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 8. 
  Người con nào của Giuse được Giacóp chúc lành bằng tay phải ? (Sách Sáng Thế 48:14)
  • A. 

   Ephraim

  • B. 

   Manasseh

  • C. 

   Perez

  • D. 

   Zerah

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 9. 
  Người quản gia nói nếu tìm thấy cái ly nơi người nào thì người ấy sẽ bị? (Sách Sáng Thế 44:10)
  • A. 

   Đánh đòn

  • B. 

   Giết

  • C. 

   Bỏ tù

  • D. 

   Bắt làm nô lệ

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 10. 
  Giuse bao nhiêu tuổi khi được Pharaoh thăng chức ? (Sách Sáng Thế 41:46)
  • A. 

   17

  • B. 

   21

  • C. 

   30

  • D. 

   40

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 11. 
  Quan hệ của Tamar với Giuđa là gì ? (Sách Sáng Thế 38:11)
  • A. 

   Con gái

  • B. 

   Con dâu

  • C. 

   Chị gái

  • D. 

   Vợ

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 12. 
  Ông Gia cóp được đổi tên thành? (Sách Sáng Thế 32:28)
  • A. 

   El-bethel

  • B. 

   Israel

  • C. 

   Patriarch

  • D. 

   Peniel

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 13. 
  Điều gì đã xảy ra với thể lý Giacóp khi vật lộn với thiên thần ? (Sách Sáng Thế 32:25, 31-32)
  • A. 

   Gãy tay

  • B. 

   Trật xương hông

  • C. 

   Chảy máu mũi

  • D. 

   Trật đầu gối

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 14. 
  Đứa con trai thứ 3 của Giacóp tên gì? (Sách Sáng Thế 29:32-35)
  • A. 

   Levi

  • B. 

   Joseph

  • C. 

   Reuben

  • D. 

   Simeon

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 15. 
  Giacóp phải phục vụ thêm 7 năm nữa để cưới được người vợ nào ? (Sách Sáng Thế 29:18)
  • A. 

   Leah

  • B. 

   Rachel

  • C. 

   Rebekah

  • D. 

   Ruth

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 16. 
  Tất cả dòng gống của Giacóp sang Ai Cập là bao nhiêu người  ? (Sách Xuất Hành 1:5)
  • A. 

   12

  • B. 

   24

  • C. 

   40

  • D. 

   70

  • E. 

   120

 • 17. 
  Đức Chúa đã làm cho Môsê chú ý bằng cách nào ? (Sách Xuất Hành 3:1-3)
  • A. 

   Bụi gai đang cháy

  • B. 

   Sét đánh

  • C. 

   Giọng nói thì thào

  • D. 

   Sấm chớp

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 18. 
  Ai cứu Môsê khỏi bị giết ?  (Sách Xuất Hành 2:2-6)
  • A. 

   Thiên thần

  • B. 

   Miriam

  • C. 

   Pharaoh

  • D. 

   Con gái Pharoh

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 19. 
  Ông Môsê thuộc dòng họ nào ? (Sách Xuất Hành 2:1)
  • A. 

   Benjamin

  • B. 

   Joseph

  • C. 

   Judah

  • D. 

   Levi

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 20. 
  Vua Ai-cập ra lệnh cho các bà đỡ làm gì ? (Sách Xuất Hành 1:15-16)
  • A. 

   Giết hết trẻ em

  • B. 

   Giết trẻ em dị dạng

  • C. 

   Giết hết bé trai Do thái

  • D. 

   Giết hết bé gái Do thái

  • E. 

   Tất cả đều sai

Back to Top Back to top