Μηχανική Στερεού Σώματος - Φυσική Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

8 | Total Attempts: 102

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  -

Φυσική Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Κατά τη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος ως προς άξονα περιστροφής:
  • A. 

   όλα τα σημεία έχουν την ίδια ταχύτητα.

  • B. 

   όλα τα σημεία που στρέφονται έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.

  • C. 

   δεν υπάρχουν σημεία ακίνητα.

  • D. 

   ο άξονας περιστροφής διέρχεται υποχρεωτικά από τη μάζα του σώματος.

 • 2. 
  Όταν ένα στερεό σώμα ισορροπεί, τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων που ασκούνται είναι μηδέν:
  • A. 

   μόνον όταν υπολογίζεται ως προς το κέντρο μάζας του.

  • B. 

   μόνο όταν οι δυνάμεις είναι αντίθετες ανά ζεύγη.

  • C. 

   ως προς οποιονδήποτε άξονα του σώματος.

  • D. 

   μόνον όταν οι φορείς των δυνάμεων τέμνουν τον άξονα περιστροφής.

 • 3. 
  Η ροπή αδράνειας Ι ενός στερεού σώματος:
  • A. 

   αλλάζει υποχρεωτικά, αν υπολογιστεί ως προς άλλον άξονα.

  • B. 

   αλλάζει, αν η γωνιακή ταχύτητα κατά την περιστροφή του σώματος.

  • C. 

   εκφράζει την αδράνεια του σώματος στη δράση μιας ροπής δύναμης πάνω του.

  • D. 

   εκφράζει την αδράνεια του σώματος στη δράση μιας δύναμης πάνω του.

 • 4. 
  Σε κάθε κορυφή τετραγώνου πλευράς α έχει τοποθετηθεί από ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m. Ο λόγος Ι12 της ροπής αδράνειας Ι1 του συστήματος των τεσσάρων μαζών ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο του τετραγώνου και είναι κάθετος σ’ αυτό, προς τη ροπή αδράνειας Ι2 ως προς άξονα που διέρχεται από μία κορυφή του τετραγώνου, είναι ίσος με:
  • A. 

   1/2

  • B. 

   2/3

  • C. 

   3/4

  • D. 

   4/5

 • 5. 
  Η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς και ισοπαχούς ράβδου μήκους l και μάζας m, ως προς τον άξονα που διέρχεται από το άκρο της, είναι . Η ροπή αδράνειας της ίδιας ράβδου ως προς παράλληλο άξονα που διέρχεται από το μέσο της είναι:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 6. 
  Στα άκρα Α και Β ομογενούς και ισοπαχούς ράβδου μήκους l και μάζας m είναι στερεωμένες δύο σημειακές μάζες m και m αντίστοιχα. Αν η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο της είναι: , τότε η ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς τον ίδιο άξονα είναι:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 7. 
  Σε ένα στέρεο σώμα που περιστρέφεται γύρω από ένα άξονα συμμετρίας του η συνολική ροπή των δυνάμεων είναι μηδέν. Στην περίπτωση αυτή:
  • A. 

   η γωνιακή επιτάχυνση του στερεού είναι σταθερή.

  • B. 

   η γωνιακή ταχύτητα του στερεού είναι σταθερή.

  • C. 

   η γωνιακή ταχύτητα μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.

  • D. 

   η γωνιακή επιτάχυνση μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.

 • 8. 
  Σε ένα στερεό σώμα επενεργούν δυνάμεις, για τις οποίες ισχύουν οι σχέσεις ΣF = 0 και Στ = σταθερή. Στην περίπτωση αυτή:
  • A. 

   το σώμα ηρεμεί.

  • B. 

   το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

  • C. 

   η γωνιακή ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή.

  • D. 

   η γωνιακή επιτάχυνση είναι σταθερή.

Back to Top Back to top