Marzec 2011, Benjamin

30 Pyta | Total Attempts: 581

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Marzec 2011, Benjamin

quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Basia zaczęła pisać słowo KANGUREK w środę, pisząc jedną literę dziennie. W jakim dniu tygodnia zakończy pisanie tego słowa?
  • A. 

   W poniedziałek.

  • B. 

   We wtorek.

  • C. 

   W środę.

  • D. 

   W czwartek.

  • E. 

   W piątek.

 • 2. 
  Motocyklista przejechał trasę długości 28 kilometrów dostępny w ciągu 30 minut. Jakiej długości drogę przejechałby dziesięć motocyklista dostępny w ciągu jednej sklepie, gdyby jechał z tą samą prędkością?
  • A. 

   28 km

  • B. 

   56 km

  • C. 

   36 km

  • D. 

   58 km

  • E. 

   62 km

 • 3. 
  Ile łącznie ścian ma 6 sześcianów?
  • A. 

   18

  • B. 

   16

  • C. 

   24

  • D. 

   36

  • E. 

   48

 • 4. 
  Kartkę papieru w kształcie kwadratu rozcięto na dwa wielokąty wzdłuż pewnej prostej. Której z poniższych figur na pewno nie otrzymano?
  • A. 

   Kwadratu.

  • B. 

   Prostokąta.

  • C. 

   Trójkąta prostokątnego.

  • D. 

   Pięciokąta.

  • E. 

   Trójkąta równoramiennego.

 • 5. 
  Zgodnie z tradycją mieszkańcy Dziwnego Miasta nie używają liczb, w zapisie których występuje cyfra 3. W tym mieście domy po prawej stronie ulicy Liczbowej numerowane są kolejnymi dla tych mieszkańców liczbami nieparzystymi. Pierwszy dom po prawej stronie ma numer 1. Jaki numer widnieje na piętnastym domu po prawej stronie tej ulicy?
  • A. 

   29

  • B. 

   41

  • C. 

   43

  • D. 

   45

  • E. 

   47

 • 6. 
  Sieć rur łączy górny zbiornik Z z dolnymi zbiornikami X i Y (rysunek obok). Wiadomo, że w każdym miejscu rozgałęzienia się rur ilość dopływającej wody dzieli się na dwie równe części. Do pustego zbiornika Z wlano 1000 litrów wody. Ile litrów wody dopłynie do zbiornika Y?  
  • A. 

   800

  • B. 

   750

  • C. 

   666,67

  • D. 

   660

  • E. 

   500

 • 7. 
  W kwadracie ABCD o boku 5 cm dany jest punkt P odległy od boku BC o 1 cm i od punktu A o 5 cm. Pole trójkąta APD jest równe  
  • A. 

   8 cm2.

  • B. 

   10 cm2.

  • C. 

   25 cm2.

  • D. 

   16 cm2.

  • E. 

   15 cm2.

 • 8. 
  W trójkącie ABC, w którym | AC | = | BC | i | ∢ ACB | = 30 °, poprowadzono wysokość AD (Test under load Rysunek). Ile żart Równa Miara kata BAD?  
  • A. 

   30°

  • B. 

   25°

  • C. 

   20°

  • D. 

   15°

  • E. 

   10°

 • 9. 
  Którą z poniższych figur możemy uzupełnić do prostopadłościanu bryłę przedstawioną na rysunku obok?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 10. 
  Kot Ali wypija dziennie 60 ml mleka, ale jeżeli złapie mysz, wypije o jedna trzecią mleka więcej. W ciągu ostatnich dwóch tygodni kot ten każdego dnia złapał jedną mysz. Ile mleka wypił w ciągu tych dwóch tygodni?
  • A. 

   840 ml

  • B. 

   980 ml

  • C. 

   1050 ml

  • D. 

   1120 ml

  • E. 

   1960 ml.

 • 11. 
  Adam w pola tabeli o 2 wierszach i 4 kolumnach wpisuje kolejne litery słowa KANGAROO w następujący sposób: pierwszą literę tego słowa wpisuje w dowolne pole tabeli, a każdą następną literę wpisuje w pole, które ma przynajmniej jeden punkt wspólny z tym polem, w które ostatnio wpisał literę. Która z poniższych tablic na pewno nie została wypełniona przez Adama?  
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 12. 
  Liczbę 2011 i wszystkie liczby czterocyfrowe powstałe z liczby 2011 przez przestawienie cyfr zapisano w porządku rosnącym. Z liczbą 2011 sąsiadują dwie liczby. Większa z nich różni się od mniejszej o
  • A. 

   890

  • B. 

   891

  • C. 

   900

  • D. 

   909

  • E. 

   990

 • 13. 
  Cztery kartoniki z zapisanymi liczbami należy przełożyć z planszy lewej na planszę PRAWA tak, ABY powstało poprawne dzielenie (Rysunek Oblicz). Ktory kartonik pozostanie na lewej planszy?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 14. 
  Bartek wydzielił w kształcie kwadratu Miejscu na podłodze w Swoim Pokoju i otoczył je murem zbudowanym z. identycznych sześciennych klocków, mającym wysokość D jednego Klocka, Przy czym każde DWA kolejne klocki stykają sie ścianami. Użył do TEGO 36 klocków. Po chwili postanowił wydzielone Miejscu wyłożyć całkowicie takimi samymi klockami. Ile klocków JEST TEGO potrzebnych mu zrobić?
  • A. 

   36

  • B. 

   49

  • C. 

   64

  • D. 

   81

  • E. 

   100

 • 15. 
  Mnożąc pewną liczbę przez 301 Janek popełnił błąd i pomnożył ją przez 31. W wyniku otrzymał liczbę 372. Jaki powinien być prawidłowy wynik tego mnożenia?
  • A. 

   3010

  • B. 

   3612

  • C. 

   3702

  • D. 

   3720

  • E. 

   30 720

 • 16. 
  Cztery identyczne trójkąty prostokątne położone w prostokącie, tak jak pokazano to na rysunku obok. Suma pól tych czterech trójkątów prostokątnych jest równa  
  • A. 

   46 cm2.

  • B. 

   52 cm2.

  • C. 

   54 cm2.

  • D. 

   56 cm2.

  • E. 

   64 cm2.

 • 17. 
  W turnieju piłki nożnej drużyna Sokół rozegrała trzy mecze, w których zdobyła łącznie trzy bramki i straciła jedną. Wiadomo, że jeden z tych meczów wygrała, jeden zremisowała i jeden przegrała. Jakim wynikiem zakończył się wygrany mecz?
  • A. 

   2:0

  • B. 

   3:0

  • C. 

   1:0

  • D. 

   4:1

  • E. 

   0:1

 • 18. 
  Trzy dane punkty SA wierzchołkami trójkąta. Na ile sposobów mozna wybrać Czwarty Punkt tak, ABY TE Cztery punkty były wierzchołkami równoległoboków?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 19. 
  Na rysunku zaznaczono 8 punktów i niektóre z. Nich połączono odcinkami. W każdym z Tych punktów należy umieścić jedną z liczb: 1, 2, 3, 4, i, aby w taki sposób, ABY liczby umieszczone w punktach połączonych odcinkiem były Różne. W Trzech punktach liczby zostały juz umieszczone.  W ilu punktach znajdzie sie liczba 4?  
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 20. 
  W zajęciach Koła tanecznego bierze udział 10 uczniów. Jeden z chłopców uczestniczących w zajęciach przyniósł 80 cukierków. Każdej dziewczynce dał tyle samo cukierków i wtedy okazało się, że pozostały mu jeszcze 3 cukierki. Ilu chłopców uczestniczyło w zajęciach tej grupy tanecznej, jeśli były  w niej co najmniej dwie dziewczynki?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   5

  • E. 

   7

 • 21. 
  Ewa chce ułożyć kwadrat z identycznych puzzli, takich jak na rysunku obok. Jaka jest najmniejsza liczba puzzli, z której uda się jej wykonać to zadanie?  
  • A. 

   8

  • B. 

   10

  • C. 

   12

  • D. 

   16

  • E. 

   20

 • 22. 
  Składając cztery puzzle (z prawej) tworzymy figury i obrysowujemy je. Który z poniższych rysunków NIE powstał w ten sposób?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 23. 
  Na ile sposobów można wybrać 4 liczby spośród liczb naturalnych: 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 tak, aby każde dwie z wybranych miały wspólny dzielnik większy od 1?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   6

  • E. 

   7

 • 24. 
  Na kwadratowej planszy, o nieparzystej liczbie wierszy i kolumn, wszystkie jednostkowe kwadraciki w wierszach i w kolumnach o numerach parzystych, malujemy na biało, a pozostałe na czarno. Plansze 1 x 1, 3 x 3 oraz 5 x 5 pokazane są na rysunku obok. Ile kwadracików pomalowanych na biało znajduje się na planszy, w której 25 kwadracików pomalowano na czarno?
  • A. 

   25

  • B. 

   39

  • C. 

   45

  • D. 

   56

  • E. 

   72

 • 25. 
  Prostokąt ABCD podzielono na 9 kwadratów. Pola dwóch z nich równe są 64 cm2  i 81 cm2 (patrz rysunek). Bok AB ma długość równą
  • A. 

   32 cm

  • B. 

   33 cm

  • C. 

   38 cm

  • D. 

   39 cm

  • E. 

   36 cm

Back to Top Back to top