Marzec 2011r

24 Pyta | Total Attempts: 296

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Marzec 2011r

quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Która z poniższych liczb jest największa?
  • A. 

   20 + 11

  • B. 

   20 — 11

  • C. 

   20 + 1 + 1

  • D. 

   20 - 1 - 1

  • E. 

   2 + 0 + 1 + 1

 • 2. 
  Michał maluje plakat ze słowem KANGUR. Każdego dnia maluje jedną literę. Pierwszą literę namalował w środę. Kiedy namaluje ostatnią literę?
  • A. 

   W poniedziałek

  • B. 

   We wtorek

  • C. 

   W środę

  • D. 

   W czwartek

  • E. 

   W piątek

 • 3. 
  Ktory z kamieni trzeba dołożyć do pudełka po, prawej Stronie, ABY Kamienie w OBU pudełkach ważyły ​​Tyle Samo? (Liczby na kamieniach oznaczają Ich płaca wyrażoną w kilogramach).
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 4. 
  Za 3 i pół godziny odjeżdża pociąg do Grudziądza. Paweł wstał 2 i pół godziny temu. Ile godzin przed odjazdem tego pociągu wstał Paweł?
  • A. 

   2 i pół

  • B. 

   3 i pół

  • C. 

   4 i pół

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 5. 
  W jednej z kratek na przedstawionej obok planszy jest zabawka. Dziecko przesuwa zabawkę zawsze z kratki do sąsiedniej kratki: najpierw przesunęło o jedną kratkę w prawo, potem do góry, potem w lewo, potem na dół, a na koniec znów w prawo. W której kratce znajduje się teraz zabawka?  
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 6. 
  Ala, Lidka i Maciek poszli do cukierni. Lidka zapłaciła 4 złote i 50 groszy Trzy gałki lodów ZA. Maciek zapłacił 3 złote i 60 groszy ZA DWA jednakowe Ciasta. Ile zapłaciła Ala ZA jedną gałkę lodów i jedno TAKIE ciastko?
  • A. 

   3 zł 30 gr

  • B. 

   4 zł 80 gr

  • C. 

   5 zł 10 gr

  • D. 

   6 zł 30 gr

  • E. 

   8 zł 10 gr

 • 7. 
  Zuzia opisała jedną z poniższych figur: Ta figura jest szara i nie jest prostokątem. Którą z figur opisała Zuzia?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 8. 
  Zegar na wieży wybija pełne godziny (np. o 8:00 bije 8 razy, o 9:00 bije 9 razy). Oprócz tego, zegar ten bije po jednym razie w połowie każdej godziny (np. o 8:30). Ile uderzeń wybije zegar między 7:45 a 10:45?
  • A. 

   6

  • B. 

   16

  • C. 

   27

  • D. 

   30

  • E. 

   33

 • 9. 
  Która z poniższych figur ma największe pole?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 10. 
  Hodowca drobiu ma dwa rodzaje pojemników na jajka: po 6 i po 12 sztuk. Jaka jest najmniejsza liczba pojemników potrzebnych do przechowania 66 jajek?
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   9

  • D. 

   11

  • E. 

   13

 • 11. 
  W pewnej klasie każde dziecko narysowało na tablicy swoje zwierzęta (rysunek obok). Dwoje dzieci narysowało i psa, i rybkę. Troje dzieci narysowało i kota, i psa. Pozostałe dzieci narysowały po jednym zwierzątku. Ile jest dzieci w tej klasie?    
  • A. 

   11

  • B. 

   12

  • C. 

   13

  • D. 

   14

  • E. 

   17

 • 12. 
  Na przyjęciu urodzinowym były dwa torty. Każdy z tortów podzielono na cztery równe części. Potem każdą z tych części podzielono na trzy małe kawałki. Każdy z uczestników przyjęcia dostał jeden kawałek tortu i zostały jeszcze trzy kawałki. Ile osób było na przyjęciu?
  • A. 

   13

  • B. 

   18

  • C. 

   21

  • D. 

   24

  • E. 

   27

 • 13. 
  Basia zgięła przedstawioną na rysunku OBOK kartkę Papieru wzdłuż grubej Linii. Ktora Litera NIE została pokryta przez szary kwadrat?  
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 14. 
  Jasio ma w kieszeni Monety po 5 gr i po 10 gr. Razem ma 13 monet. Która z poniższych kwot na pewno NIE JEST równa łącznej wartości tych monet?
  • A. 

   60 gr

  • B. 

   70 gr

  • C. 

   80 gr

  • D. 

   115 gr

  • E. 

   125 gr

 • 15. 
  Arek, Czarek, Darek, Jarek, Marek i Wojtek rzucali kostką do gry. Każdy z chłopców rzucał jeden raz i wyrzucił inną liczbę oczek. Arek wyrzucił cztery razy większą liczbę niż Czarek. Darek wyrzucił dwa razy większą liczbę niż Jarek i trzy razy większą liczbę niż Marek. Jaka liczbę oczek wyrzucił Wojtek?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 16. 
  Wiewiórka przeszła przez labirynt, zbierając napotkane orzeszki, przy czym przez każde mijane przejście między pomieszczeniami przechodziła tylko raz. Największą liczbą orzeszków, jaką mogła zebrać wiewiórka, jest
  • A. 

   7

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

  • E. 

   15

 • 17. 
  Każdy uczestnik pewnego teleturnieju dostaje 10 punktów na starcie i musi odpowiedzieć na 10 pytań. Za dobrą odpowiedź dostaje 1 punkt, a za złą odpowiedź lub jej brak traci 1 punkt. Pani Kowalska ukończyła teleturniej z 14 punktami. Ilu dobrych odpowiedzi udzieliła?
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   6

  • E. 

   4

 • 18. 
  Cztery koleżanki: Masza, Sasza, Dasza i Pasza siedziały na ławce. Najpierw Masza zamieniła się miejscami z Daszą. Potem Dasza zamieniła się miejscami z Paszą. Na koniec dziewczynki siedziały w następującej kolejności od lewej do prawej: Masza, Sasza, Dasza, Pasza. W jakiej kolejności od lewej do prawej siedziały dziewczynki na początku?  
  • A. 

   Masza, Sasza, Dasza, Pasza

  • B. 

   Masza, Dasza, Pasza, Sasza

  • C. 

   Dasza, Sasza, Pasza, Masza

  • D. 

   Sasza, Masza, Dasza, Pasza

  • E. 

   Pasza, Masza, Sasza, Dasza

 • 19. 
  Na rysunku obok podane są odległości, wyrażane w kilometrach, między niektórymi z miejscowcści: A, B, C. D, E i F. Ile wynosi odległość między C i D?  
  • A. 

   5 km

  • B. 

   6 km

  • C. 

   10 km

  • D. 

   11 km

  • E. 

   13 km

 • 20. 
  Na rysunku OBOK przedstawiona żart budowla utworzona z Czterech identycznych kostek. Suma oczek na przeciwległych ścianach każdej kostki żart Równa 7. Jak wygląda ta bryła z drugiej Strony?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 21. 
  Ola ma Trzy KARTY, Jak na rysunku. Moze Nich Z utworzyć Na Przykład liczby: 989, 986, 866 itp. Ile różnych liczb trzycyfrowych Moze utworzyć z. Tych Trzech Kart?  
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   9

  • E. 

   12

 • 22. 
  Andrzej zbudował z jednakowych elementów figurę przedstawioną na rysunku obok. Elementy nie mogą na siebie nachodzić. Z którego rodzaju poniższych elementów nie można zbudować tej figury?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 23. 
  Na rysunku 1 przedstawiono zamek zbudowany z identycznych sześciennych klocków. Jeśli patrzymy na ten zamek z góry, to wygląda on jak na rysunku 2. Ilu klocków użyto do zbudowania tego zamku?  
  • A. 

   56

  • B. 

   60

  • C. 

   64

  • D. 

   68

  • E. 

   72

 • 24. 
  Krzyś wpisał liczby 6 I 7 w Kółka na rysunku. W Pozostałe Kółka wpisze liczby 1, 2, 3, 4, 5 i 8 w taki sposób, by na każdym SUMA liczb Boku kwadratu byłą Równa 13. Jaka bedzie suma liczb w Szarych kółkach?  
  • A. 

   12

  • B. 

   13

  • C. 

   14

  • D. 

   15

  • E. 

   16

Back to Top Back to top