Πρόοδοι - Άλγεβρα Α' Λυκείου

8 | Total Attempts: 157

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Άλγεβρα Α' Λυκείου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο νιοστός όρος αν μιας αριθμητικής προόδου με διαφορά ω είναι αν = α1 + (ν - 1) ω.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το άθροισμα των ν πρώτων όρων μιας αριθμητικής προόδου είναι
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Αν α, β, γ, διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, τότε  β - α = γ - β.          
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η ακολουθία 1/2, 1/4, 1/8, ... είναι αριθμητική πρόοδος. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η ακολουθία (αν) με αν+1 = αν + 3 είναι αριθμητική πρόοδος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η αριθμητική πρόοδος   - 5, - 8, - 11, ...  έχει νιοστό όρο αν = - 3ν -2.                
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ο νιοστός όρος αν μιας γεωμετρικής προόδου με λόγο λ είναι αν = α1· λν-1.     
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το άθροισμα των ν πρώτων όρων μιας γεωμετρικής προόδου με λ1 είναι                                                                            
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top