Test - Saobracajni Sistemi I Kultura Stanovanja

7 vpraanj | Total Attempts: 50

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test - Saobracajni Sistemi I Kultura Stanovanja

Questions and Answers
 • 1. 
  Oznaci tacne odgovore. Putevi se dele na:
  • A. 

   Medjunardone

  • B. 

   Gradske

  • C. 

   Regionalne

  • D. 

   Lokalne

  • E. 

   Seoske

  • F. 

   Ulice

  • G. 

   Magistralne

 • 2. 
  Autoput je namenjen brzom motornom saobracaju po fizicki razdvojenim jednosmernim kolovoznim trakama.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 3. 
  Koji sloj poprecnog preseka autoputa nije naveden?
 • 4. 
  Luke se prema nameni dele na:
  • A. 

   Putnicke

  • B. 

   Recne

  • C. 

   Teretne

  • D. 

   Morske

 • 5. 
  Dopuni sledeću rečenicu. Osvetljenje prostorija, prema poreklu svetlosti moze biti ________________ i vestacko.
 • 6. 
  Na slici je prikazana maketa objekta vezanog za zeleznicki saobracaj i naziva se _________________.
Back to Top Back to top