BIOLógia Môže Byť Viac Správnych Odpovedí!

8 Questions | Total Attempts: 100

SettingsSettingsSettings
Please wait...
BIOLógia Môže Byť Viac Správnych Odpovedí!

Môže byť viac správnych odpovedí!


Questions and Answers
 • 1. 
  Štádium polypa pozorujeme u:
  • A. 

   Motolíc

  • B. 

   Medúzovcov

  • C. 

   Rebroviek

  • D. 

   Koralovcov

 • 2. 
  Ako sa volajú nepŕhlivce, ktoré majú rebrovité pásy:
  • A. 

   Rebrovky

  • B. 

   Rebríčkovky

  • C. 

   Pŕhlivka rebrovitá

  • D. 

   Pásovka rebrovitá

 • 3. 
  Nezmara zaraďujeme do:
  • A. 

   Kmeňa Nepŕhlivce

  • B. 

   Kmeňa Pŕhlivce

  • C. 

   Triedy medúzovcov

  • D. 

   Triedy polypovcov

 • 4. 
  Triedami pŕhlivcov sú:
  • A. 

   Polypovce

  • B. 

   Medúzovce

  • C. 

   Mrežovce

  • D. 

   Kokcídie

 • 5. 
  Ktoré skupiny koreňonožcov sú morské živočíchy:
  • A. 

   črievičky

  • B. 

   Výtrusovce

  • C. 

   Dierkavce

  • D. 

   Mrežovce

 • 6. 
  Polypy a medúzy radíme do kmeňa:
  • A. 

   Pŕhlivce

  • B. 

   nepŕhlivce

  • C. 

   Prvoústovce

  • D. 

   Cnidaria

 • 7. 
  Ktorá trieda mäkkýšov je vývojovo najdokonalejšia:
  • A. 

   Ulitníky

  • B. 

   Hlavonožce

  • C. 

   Lasturníkyžľazy

  • D. 

   Hlístovce

 • 8. 
  Hlavonožce radíme do kmeňa:
  • A. 

   Okrúhlovce

  • B. 

   Ploskavce

  • C. 

   Mäkkýše

  • D. 

   článkonožce

Back to Top Back to top