Ποσοστά - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 670

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Μαθηματικά Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το κλάσμα 1/5 ως ποσοστό επί τοις εκατό, είναι 20%.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η τιμή πώλησης (αρχική - χωρίς φόρους) ενός προϊόντος, είναι 150 ευρώ. Επιβαρύνεται με  ΦΠΑ 23%. Ο φόρος του προϊόντος είναι 23 ευρώ.                                                                                           
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το ποσοστό 12% σε κλάσμα είναι                                                                                                         
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το ποσοστό 25% σε κλάσμα είναι                                                                                                         
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το κλάσμα   ως ποσοστό επί τοις εκατό, είναι 20%.                                                                                                                                                                           
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Αν ένα προϊόν στοιχίζει 200 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και ο Φ.Π.Α είναι 23% , εμείς θα το πληρώσουμε 223 ευρώ.                                                                                                                                                                                                       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ένας επαγγελματίας το τελευταίο δίμηνο είχε έσοδα 1600 ευρώ, από αυτά θα πρέπει να δώσει στην εφορία το Φ.Π.Α που είναι το 23% των εσόδων. Άρα θα πρέπει να δώσει στην εφορία 368 ευρώ.                                                                                                                                                                                                     
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top