Testa Dina Kunskaper Med Vera-quiz

25 frćgor | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testa Dina Kunskaper Med Vera-quiz

  Svara på så många påståenden du hinner på 120 sekunder.    Klockan startar när du klickar på Starta.   Lycka till!


Questions and Answers
 • 1. 
  En provanställning får pågå i maximalt 6 månader.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 2. 
  En tidsbegränsad anställning ska alltid ha en första och sista anställningsdag. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 3. 
  En arbetstagare kan sägas upp direkt på grund av personliga skäl om man har lämnat tre varningar.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 4. 
  En del av en anställning eller ett villkor i ett anställningsavtal kan sägas upp.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 5. 
  Vid uppsägning på grund av arbetsbrist av fler än fem arbetstagare ska arbetsgivaren varsla Arbetsförmedlingen.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 6. 
  Det finns begränsningar i lag för bemanningsföretag, om vilka som kan hyras in, när de kan hyras in eller i hur stor omfattning inhyrning kan ske.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 7. 
  För personer under 16 år och som inte fullgjort sin skolplikt gäller att arbete på skoldag, före skolans början och efter skolans slut, ska skolan ge tillstånd om det gäller mer än fem skoldagar under en termin.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 8. 
  En facklig förtroendeman kan inte bli uppsagt på grund av arbetsbrist.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 9. 
  Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare rätt till betald ledighet om han söker arbete hos annan arbetsgivare.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 10. 
  En arbetsgivare kan inte avbryta en provanställning utan saklig grund. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 11. 
  Lojalitetsplikt som följer av ett anställningsavtal gäller endast under anställningstiden.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 12. 
  Föräldraledighet ska alltid förläggas i överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 13. 
  En arbetsgivare har rätt att skjuta upp en ansöka om tjänstledighet för studier i 12 månader.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 14. 
  Om man inte kan ta sig till jobbet på grund av snöhinder/tågförsening/vulkanaska så har man rätt till lön för den tiden.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 15. 
  Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstagarens semester när som helst så länge huvudsemestern infaller under juni-augusti.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 16. 
  En arbetsgivare har alltid rätt att kalla in en anställd som har semesterledigt.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 17. 
  En arbetstagare har alltid rätt att avbryta sin semester i förtid.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 18. 
  Om en arbetstagare är ledig på fredagar har denne rätt att vara ledig en annan dag när långfredagen är en arbetsfri dag.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 19. 
  En arbetsgivare kan inte dra in en redan utlagd semester.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 20. 
  En arbetsgivare är skyldig att bevilja ledighet till arbetstagare som önskar ledigt för att prova på att bedriva näringsverksamhet genom att starta ett eget företag.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 21. 
  Alla har rätt till 5 minuters paus varje timme.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 22. 
  Lagen tillåter aldrig mer arbete, inklusive övertid, än max 48 timmar i genomsnitt per vecka under en fyramånadersperiod.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 23. 
  Arbetstiden är kortare dag före röd dag.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 24. 
  När en arbetsgivare träffar avtal om en tidsbegränsad anställning måste facket alltid underrättas om anställningsavtalet.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 25. 
  En arbetstagare som byter anställning har rätt till semesterledighet i den nya anställningen bara i den mån han/hon inte redan har fått sådan ledighet i den tidigare anställningen.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

Back to Top Back to top