Jee TEE Eff

66 frŚgor | Total Attempts: 56

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Jee TEE Eff

Dat thing, you know.


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  På vilka sätt kan tågfärden få körtillstånd i system H? Endast helt rätt svar ger poäng!
  • A. 

   Muntligt från tkl.

  • B. 

   På diktamen från tkl.

  • C. 

   Kör i huvudsignal.

  • D. 

   Rörelse tillåten i dvärgsignal.

  • E. 

   Handsignal körtillstånd.

 • 2. 
  I vilka fall får en tågfärd passera en S-tavla? Endast helt rätt svar ger poäng!
  • A. 

   Om utfartsignal på bevakad driftplats som gäller för stillastående tåg visar kör.

  • B. 

   Om utfartsignal på bevakad driftplats som gäller för genomfartståg visar kör.

  • C. 

   Om föregående huvudljussignal visade kör 80, vänta, kör 80 och tåget inte har stått stilla på driftplatsen i mer än 5 minuter.

  • D. 

   Om tkl har gett handsignal körtillstånd.

  • E. 

   På obevakad driftplats som är tågets slutplats.

  • F. 

   På obevakad driftplats som inte är tågets slutplats.

 • 3. 
  Vad betyder handsignalen?
  • A. 

   Bromsa

  • B. 

   Lossa

  • C. 

   Kopplet

 • 4. 
  Vilken är den största tillåtna hastigheten för spärrfärd på sträcka som även är upplåten för L-skydd?
  • A. 

   Halv siktfart.

  • B. 

   Hel siktfart.

  • C. 

   30 km/h.

  • D. 

   40 km/h.

  • E. 

   70 km/h.

 • 5. 
  Huvuddvärgsignal, betydelse vid tågfärd.  Vad betyder signalen?
  • A. 

   Kör 80 km/h eller den hastighet som ATC medger. Räkna med att nästa huvudsignal visar "stopp" och kan stå på kort avstånd. Om närmast föregående huvudljussignal visade "kör 80, vänta kör 40", kan dock föraren räkna med att nästa huvudsignal visar "kör 40...".

  • B. 

   Kör 80 km/h eller den hastighet som ATC medger. Räkna med att nästa huvudsignal visar "kör 80...".

  • C. 

   Kör 40 km/h eller den hastighet som ATC medger. Räkna med att nästa huvudsignal visar "kör".

  • D. 

   Kör 40 km/h eller den hastighet som ATC medger. Räkna med: att nästa huvudsignal visar "stopp" och kan stå på mycket kort avstånd. att tågfärdvägen kan sluta vid en slutpunktstopplykta i "stopp", S-tavla eller stoppbock som kan stå på mycket kort avstånd.

 • 6. 
  Vilken term avses?  Person som ansvarar för genomförandet av växling eller spärrfärd.
  • A. 

   Förare.

  • B. 

   Tillsyningsman.

  • C. 

   Tågklarerare.

  • D. 

   Signalgivare.

  • E. 

   Växlare.

 • 7. 
  Till vilken hastighet ska föraren bromsa ner tåget om kontaktledningen blir spänningslös och spänningen inte återkommer inom kort?
  • A. 

   40 km/h.

  • B. 

   30 km/h.

  • C. 

   Hel siktfart.

  • D. 

   Halv siktfart.

 • 8. 
  Ange om påståendet är rätt eller fel. En S-tavla kan markera tågfärdvägens slut på både normalhuvudspår och avvikande huvudspår.
  • A. 

   Rätt

  • B. 

   Fel

 • 9. 
  Vilken typ av skydd är vanligast, och skall alltid användas vid arbete med tunga arbetsredskap?
  • A. 

   A-skydd

  • B. 

   D-skydd

  • C. 

   E-skydd

  • D. 

   L-skydd

  • E. 

   S-skydd

 • 10. 
  Fyll i korrekta siffror. Största tillåten hastighet för spärrfärd i system S är ... km/h.
 • 11. 
  Fyll i korrekta siffror. Största tillåten hastighet för spärrfärd i system M är ... km/h.
 • 12. 
  Ange om påståendet är rätt eller fel. Växling har samråd med L-skydd.
  • A. 

   Rätt

  • B. 

   Fel

 • 13. 
  Ange om påståendet är rätt eller fel. Om körplanen anger att kontrollmöte ska ske på en viss bevakad driftplats, behöver föraren inte kontrollera att det mötande tåget har kommit in om den närmaste huvudsignal visar kör.
  • A. 

   Rätt

  • B. 

   Fel

 • 14. 
  Vilket hastighetsbegrepp gäller för följande signalbild vid växling? 
  • A. 

   Hel siktfart.

  • B. 

   Halv siktfart.

  • C. 

   Krypfart.

 • 15. 
  Vilken hastighet gäller efter medgivande för stopppassage av infartsignal eller mellansignal med beskedet "växlarna ligger rätt".
  • A. 

   Hel siktfart.

  • B. 

   Halv siktfart.

  • C. 

   Halv siktfart på spåravsnitt utan växlar. Krypfart över växlarna.

  • D. 

   30 km/h.

 • 16. 
  Vilken term avses? Linjen från gränsen för en bevakad eller stängd driftplats till gränsen för nästa bevakade eller stängda driftplats.
  • A. 

   Bevakningssträcka

  • B. 

   Skyddssträcka

  • C. 

   Linjesträcka

  • D. 

   Stationssträcka

 • 17. 
  Ange om påståendet är rätt eller fel. K16-nyckel används för att låsa upp växlar på linjeplatser.
  • A. 

   Rätt

  • B. 

   Fel

 • 18. 
  Fyll i korrekta siffror. Största tillåten hastighet för spärrfärd inom ett D-skydd är ... km/h.
 • 19. 
  Växling skall starta på huvudspår på en driftplats. Vad gäller vid växling?
  • A. 

   Starttillstånd av tkl krävs.

  • B. 

   Starttillstånd krävs ej.

  • C. 

   Starttillstånd krävs om det är angivet i infrastrukturförvaltarens bestämmelser.

 • 20. 
  Vilken är den största tillåtna hastigheten för spärrfärd då fungerande förarövervakning saknas?
  • A. 

   Halv siktfart.

  • B. 

   Hel siktfart.

  • C. 

   30 km/h.

  • D. 

   40 km/h.

  • E. 

   70 km/h.

 • 21. 
  Ange om påståendet är rätt eller fel. En spärrfärdssträcka får i vissa fall vara längre än en bevakningsträcka.
  • A. 

   Rätt

  • B. 

   Fel

 • 22. 
  Inom vilket eller vilka trafikeringssystem kan "spärrfärd efter tåg" förekomma? Markera med kryss. Ett eller flera svar kan vara rätt. Endast helt rätt svar ger poäng!
  • A. 

   System H

  • B. 

   System M

  • C. 

   System S

 • 23. 
  Vilka alternativ kan utgöra gränspunkt för spärrfärdssträckan? Endast helt rätt svar ger poäng!
  • A. 

   Infartssignal på angränsande driftplats.

  • B. 

   Mellansignal på den driftplats där spärrfärden startar.

  • C. 

   Blocksignal.

  • D. 

   Linjeplats.

  • E. 

   Hållplats

 • 24. 
  Vad skall den förare göra som på intillliggande spår upptäcker allvarligt fel på spår eller kontaktledning?
  • A. 

   Om möjligt kortsluta spårledning eller ställa signaler till stopp, samt underrätta tkl.

  • B. 

   Endast underrätta tkl. Spårledningen får inte kortslutas om tåg finns på intillliggande bevakningssträcka.

  • C. 

   Larma 112 och invänta hjälp.

  • D. 

   Förare är inte skyldig att vidta någon åtgärd.

 • 25. 
  Vilka av nedanstående platser kan anges som gränspunkter vid begäran om hjälpfordon i system M? Endast helt rätt svar ger poäng!
  • A. 

   Bro

  • B. 

   Obevakad driftplats

  • C. 

   Hållplats

  • D. 

   Bevakad driftplats

  • E. 

   Linjeplats

  • F. 

   Tunnel