Ενέργεια - Φυσική Β' Γυμνασίου

8 | Total Attempts: 798

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Μηχανική ενέργεια ονομάζεται το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας ενός σώματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η ισχύς:
  • A. 

   δείχνει το πόσο γρήγορα παράγεται κάποιο έργο ή μετασχηματίζεται κάποια μορφή ενέργειας.

  • B. 

   είναι το πηλίκο του έργου της δύναμης προς την αντίστοιχη μετατόπιση.

  • C. 

   αναφέρεται στη μέγιστη δύναμη που μπορεί να δεχθεί ένα σώμα.

  • D. 

   είναι το πηλίκο της δύναμης προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 • 3. 
  Έργο μιας δύναμης ονομάζουμε: 
  • A. 

   το γινόμενο της δύναμης F που ασκείται σ’ ένα σώμα επί την ταχύτητα υ.

  • B. 

   το γινόμενο της δύναμης F που ασκείται σ’ ένα σώμα επί τη μετατόπιση Δx του σώματος.

  • C. 

   το γινόμενο της δύναμης F που ασκείται σ’ ένα σώμα επί την επιτάχυνση α.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

 • 4. 
  Ένα σώμα έχει μάζα m, ταχύτητα υ και κινητική ενέργεια ΕΚ. Αν διπλασιάσουμε την ταχύτητα, η κινητική ενέργεια του σώματος:
  • A. 

   διπλασιάζεται.

  • B. 

   τετραπλασιάζεται.

  • C. 

   υποδιπλασιάζεται.

  • D. 

   παραμένει σταθερή.

 • 5. 
  Ένα σώμα μάζας βάρους w=20 N αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h=125 m. Το έργο του βάρους κατά την πτώση του σώματος στο έδαφος είναι: Δίνεται g = 10 m/s2.
  • A. 

   WΒ=2500 J

  • B. 

   WΒ= -2500 J

  • C. 

   WΒ=0

 • 6. 
  Πετάμε μια μπάλα προς τα πάνω. Το έργο του βάρους της σε ύψος h είναι: 
  • A. 

   WΒ = w . h

  • B. 

   WΒ = -w . h

  • C. 

   WΒ=0

Back to Top Back to top