Μηχανικά Κύματα - Φυσική Γ' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 577

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Φυσική Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το μήκος κύματος στα εγκάρσια κύματα ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
   Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρεται από ένα κύμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι τα διαμήκη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται στο κενό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Στα εγκάρσια κύματα εμφανίζονται πυκνώματα και αραιώματα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Έvα κύμα έχει μήκος κύματος 10 m και περίοδο 2 s. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι: 
  • A. 

   5 m/s

  • B. 

   0,5 m/s

  • C. 

   2 m/s

  • D. 

   0,2 m/s

 • 9. 
  Σας δίνεται το στιγμιότυπο ενός μηχανικού εγκάρσιου κύματος. Το μήκος κύματος λ είναι: 
  • A. 

   0,1 m

  • B. 

   0,2 m

  • C. 

   0,6 m

Back to Top Back to top