Sunđeri I Dupljari

20 Pitanja | Total Attempts: 1674

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sunđeri I Dupljari

Questions and Answers
 • 1. 
  Šta podrazumeva sesilan način života?
  • A. 

   Način života kada se organizmi veoma brzo kreću

  • B. 

   Način života kada se organizmi sporo kreću

  • C. 

   Način života kada se organizmi ne kreću, već su pričvršćeni za podlogu

 • 2. 
  Označi tačne rečenice.
  • A. 

   Sunđeri žive na kponu.

  • B. 

   Voda koja prodire u organizam sunđera nosi sa sobom hranjive čestice kojima se ovi organizmi hrane.

  • C. 

   Kod sunđera su ćelije grupisane u tkiva i organe.

  • D. 

   Sunđeri se razmnožavaju bespolno.

 • 3. 
  Sunđeri su se pojavili pre oko
  • A. 

   Pola milijarde godina

  • B. 

   Pola miliona godina

  • C. 

   Hiljadu godina

  • D. 

   Stotinu godina

 • 4. 
  Šta učestvuje u građi skeleta sunđera?
  • A. 

   Kost

  • B. 

   Spongin

  • C. 

   Hlorofil

 • 5. 
  Sunđeri imaju mišiće.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 6. 
  Koji deo tela prirodnog sunđera koristimo u kupatilu?
  • A. 

   Telo sunđera

  • B. 

   Sve delove

  • C. 

   Skelet sunđera

  • D. 

   Mišiće sunđera

 • 7. 
  Na telu sunđera postoji (označi sve tačne odgovore)
  • A. 

   Mnogo malih otvora (pora)

  • B. 

   Jedan mali otvor

  • C. 

   Mnogo velikih otvora

  • D. 

   Jedan veliki otvor

 • 8. 
  Označi tačne rečenice.
  • A. 

   Morske sase se mogu kretati.

  • B. 

   Kod dupljara se po prvi put javljaju tkiva

  • C. 

   Dupljari imaju mrežast nervni sistem

  • D. 

   U dupljare spada metilj.

 • 9. 
  Dupljari su isključivo morske životinje.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 10. 
  Telo meduza čini 95% voda.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 11. 
  Veličina i broj pipaka kod svih dupljara je isti.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 12. 
  Sakupljanje i obrada korala ugrožava opstanak ovih organizama.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 13. 
  Hidra se razmnožava (označi sve tačne odgovore)
  • A. 

   Bespolno, pupljenjem

  • B. 

   Sporama

  • C. 

   Polno, stvarajući gamete

  • D. 

   ćeljiskom deobom

 • 14. 
  Polipi su sesilni oblici dupljara.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 15. 
  Telo hidre ima usni i analni otvor.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 16. 
  Žarne ćelije (označi sve tačne odgovore)
  • A. 

   Služe za odbranu i lov plena

  • B. 

   Nalaze se u unutrašnjem sloju tela dupljara

  • C. 

   Nalaze se u spoljašnjem sloju tela dupljara

  • D. 

   Služe za pričvršćivanje za podlogu

 • 17. 
  Za morske sase je karakteristično da: (označi sve tačne odgovore)
  • A. 

   Imaju veliki broj ćelija sa kragnom i bičevima

  • B. 

   Imaju veliki broj pipaka oko usnog otvora.

  • C. 

   Sve žive u velikim kolonijama

  • D. 

   Neke žive u simbiozi sa rakom samcem

 • 18. 
  Meduze su oblici dupljara koji slobodno plivaju.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 19. 
  Telo dupljara ima ...............simetriju
Back to Top Back to top