Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή - Φυσική Κατεύθυνσης Β' Λυκείου

6 | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Φυσική Κατεύθυνσης Β' Λυκείου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το φαινόμενο της εμφάνισης ΗΕΔ σε κύκλωμα, λόγω της μεταβολής της έντασης του ρεύματος που συμβαίνει σε άλλο κύκλωμα, είναι αυτεπαγωγή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μήκους (ΚΛ)=L, μεταφέρεται με σταθερή ταχύτητα υ  που είναι κάθετη στον αγωγό. Το επίπεδο κίνησής του  είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου . Αν ελαττώσουμε τη ταχύτητά του, τότε η επαγωγική τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ:
  • A. 

   μειώνεται

  • B. 

   αυξάνεται

  • C. 

   παραμένει σταθερή

 • 3. 
  Ο αγωγός ΑΓ αντίστασης R1 κινείται χωρίς τριβές πάνω στις αγώγιμες σιδηροτροχιές σε περιοχή που επικρατεί ομογενές μαγνητικό πεδίο Β όπως φαίνεται στο σχήμα.
  • A. 

   Δε χρειάζεται εξωτερική δύναμη για να κινείται ο αγωγός ΑΓ με σταθερή ταχύτητα.

  • B. 

   Είναι VΑΓ = Εεπ.

  • C. 

   Η συμβατική φορά του ρεύματος στον αντιστάτη R είναι από το Ζ στο Δ.

  • D. 

   Η συμβατική φορά του επαγωγικού ρεύματος στον αγωγό είναι από το Α στο Γ.

 • 4. 
  Οι αγωγοί ΑΓ και ΔΕ μπορούν να κινούνται χωρίς τριβές έχουν μήκος  και αντιστάσεις R1 και R2 και βρίσκονται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο αγωγός ΔΕ αρχίζει να κινείται υπό την επίδραση σταθερής δύναμης F.
  • A. 

   Ο αγωγός ΑΓ θα κινηθεί προς τα δεξιά.

  • B. 

   Ο αγωγός ΑΓ θα κινηθεί προς τα αριστερά.

  • C. 

   Ο αγωγός ΑΓ θα παραμείνει ακίνητος.

  • D. 

   Για να παραμείνει ο αγωγός ΑΓ ακίνητος πρέπει να του ασκείται δύναμη ομόρροπη της F.

 • 5. 
  Αγωγός ΚΛ μήκους (ΚΛ)=L, μεταφέρεται με σταθερή ταχύτητα υ  που είναι κάθετη στον αγωγό. Το επίπεδο κίνησής του  είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου . Αν αυξήσουμε τη ταχύτητά του, τότε η επαγωγική τάση στα άκρα του αγωγού:
  • A. 

   μειώνεται.

  • B. 

   αυξάνεται.

  • C. 

   παραμένει σταθερή.

 • 6. 
  Στα άκρα αντιστάτη R εφαρμόζουμε εναλλασσόμενη τάση της μορφής: U=V η μ ωt, όπου V το πλάτος της τάσης και ω η γωνιακή της συχνότητα. Να επιλέξετε τις σωστές προτάσεις.
  • A. 

   Η σχέση που δίνει το πλάτος της έντασης του ρεύματος Ι στο κύκλωμα είναι Ι = V/R.

  • B. 

   Η  μέση ισχύς στον αντιστάτη R, δίνεται από τη σχέση: .

  • C. 

   Η συχνότητα εναλλαγής της τάσης είναι ω.2π σε Hz.     

  • D. 

   Ικανοποιείται ο νόμος του Ωμ για τα πλάτη τάσης έντασης.

Back to Top Back to top