Testa Dina Kunskaper Inom Beda

25 frgor | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testa Dina Kunskaper Inom Beda

 Svara på så många påståenden du hinner på 120 sekunder. Det gäller att ha så många rätt som möjligt innan tiden rinner ut. Får du mer än 20 rätt vinner du en biobiljett. Klockan startar när du klickar på Starta. Lycka till!


Questions and Answers
 • 1. 
  I begravningsavgiften ingår en gravplats under en tid av som mest 15 år.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 2. 
  En gravsten som är 20 cm hög behöver inte kontrolleras ur säkerhetssynpunkt.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 3. 
  Man får inte begrava en hund på en allmän begravningsplats.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 4. 
  Man kan få tillstånd till att förvara aska hemma i avvaktan på gravsättning.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 5. 
  En enskild begravningsplats får bara hållas av ett trossamfund.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 6. 
  År 2011 var den lagstadgade tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering en månad.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 7. 
  En gravrätt kan ha fler än en innehavare.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 8. 
  Fyra länsstyrelser utövar tillsyn över begravningshuvudmännen.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 9. 
  Om ett gravbrev inte innehåller uppgift om upplåtelsetiden, är den automatiskt 15 år.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 10. 
  Efter tillstånd från länsstyrelsen kan man få tillstånd att dela aska och gravsätta delarna på två olika orter i Sverige. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 11. 
  Sammanträdesarvodet för ett begravningsombud är 450 kr.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 12. 
  Kostnaden för alla transporter av en avliden ingår i begravningsavgiften.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 13. 
  Metalldelar som inte förbränts vid kremering får inte längre grävas ner på en begravningsplats.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 14. 
  Huvudmannens beslut att inte tillåta flyttning av en aska får överklagas till länsstyrelsen.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 15. 
  En gravrätt kan återgå till upplåtaren om dödsboet inte anmäler ny gravrättsinnehavare.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 16. 
  I en askgravlund upplåts gravplats utan gravrätt.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 17. 
  En huvudman är skyldig att samråda med begravningsombudet vid utvidgning av en begravningsplats.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 18. 
  Skatteverket kan ge tillstånd till utströende av aska på annan plats än begravningsplats.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 19. 
  En gravrätt får inte upplåtas till en juridisk person.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 20. 
  Ett skäl att få flytta gravsatt aska är att sammanföra makar.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 21. 
  Om efterlevande inte är eniga om hur begravningsceremonin ska utformas är huvudmannen skyldig att medla.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 22. 
  Gravsättning av aska måste ske inom ett år från dödsfallet.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 23. 
  Vård- och underhållsplaner för att bevara de kyrkliga kulturminnena måste revideras vart femte år.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 24. 
  En borgerlig begravningsceremoni är en offentlig tillställning dit ingen kan vägras tillträde.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 25. 
  Länsstyrelsen beslutar om anstånd med kremering.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

Back to Top Back to top