รอบรู้ ชุด 255 ศัพท์อาเซียน ศัพท์ไทย อักษรย่อ ชอบออกข้อสอบ

8 | Total Attempts: 755

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 255 ศัพท์อาเซียน ศัพท์ไทย อักษรย่อ ชอบออกข้อสอบ

 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 255 ศัพท์อาเซียน ศัพท์ไทย อักษรย่อ ชอบออกข้อสอบ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   ASEAN ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   The Association of South East Asian Nations

  • B. 

   The Assosiation of South East Asian Nations

  • C. 

   The Association of Sorch East Asian Nations

  • D. 

   The Assosiation of Soorch East Asian Nationals

 • 2. 
   ASEAN COMMUNITY ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • B. 

   ประชาคมอาเซียน

  • C. 

   สมาคมประชาคมอาเซียน

  • D. 

   หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักลักษณ์ หนึ่งประชาคม

 • 3. 
  3 เสาหลักอาเซียน ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   การเมือง

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   ประชาชน

 • 4. 
  โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคตรงกับข้อใด
  • A. 

   Education Hub

  • B. 

   Spirit of ASEAN

  • C. 

   Sister School

  • D. 

   ASEAN Focus School

 • 5. 
  Sister School มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   30

  • B. 

   20

  • C. 

   24

  • D. 

   34

 • 6. 
  Buffer School มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   30

  • B. 

   20

  • C. 

   24

  • D. 

   32

 • 7. 
  ASEAN Focs School มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   10

  • B. 

   14

  • C. 

   24

  • D. 

   30

 • 8. 
  เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน เน้นภาษาอังกฤษ ICTพหุวัฒนธรรมภาษาเพื่อนบ้าน คือข้อใด
  • A. 

   Sister School

  • B. 

   Buffer School

  • C. 

   ASEAN Focus School

  • D. 

   Education Hub

Back to Top Back to top