Ο Προσδιορισμός των Τιμών - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 131

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ο Προσδιορισμός των Τιμών - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η αγορά με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλα τα μέσα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μία αγοραπωλησία και όλους τους σχετικούς χώρους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Υπερβάλλουσα ζήτηση ή έλλειμμα εμφανίζεται όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Πλεονάζουσα προσφορά ή πλεόνασμα εμφανίζεται όταν η προσφερόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τη ζητούμενη  ποσότητα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Τα πιθανά ελλείμματα ή πλεονάσματα «μηδενίζονται» μόνο στην τιμή ισορροπίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Σκοπός του κράτους όταν επιβάλλει ανώτατες τιμές είναι να προστατέψει κυρίως το εισόδημα των αγροτών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top