Η προσφορά των αγαθών - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 97

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η προσφορά των αγαθών - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το κέρδος της επιχείρησης μεγιστοποιείται στο επίπεδο παραγωγής όπου ισχύει AVC=MC.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η επιχείρηση προσφέρει ποσότητες που είναι μικρότερες από το μέσο μεταβλητό κόστος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η αγοραία καμπύλη προσφοράς προκύπτει από το οριζόντιο άθροισμα των ατομικών καμπυλών προσφοράς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Αν αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί και κατά συνέπεια θα αυξηθεί η προσφορά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι ένας προσδιοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την ατομική και αγοραία καμπύλη προσφοράς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top