Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 188

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δε μπορεί να μεταβάλλει την ποσότητα κανενός συντελεστή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει την ποσότητα όλων των συντελεστών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το συνολικό προϊόν της εργασίας, είναι το προϊόν που παράγεται ανά απασχολούμενο εργάτη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το οριακό προϊόν μετράει κάθε φορά το ρυθμό μεταβολής του συνολικού προϊόντος εξαιτίας της προσθήκης στην παραγωγή του τελευταίου εργάτη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Μόνο η συμπεριφορά της καμπύλης του συνολικού προϊόντος εξηγείται από το νόμο φθίνουσας απόδοσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top