Η ζήτηση των αγαθών - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 235

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η ζήτηση των αγαθών - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Αν οι καταναλωτές προσδοκούν ότι μελλοντικά θα αυξηθούν οι τιμές πώλησης των αυτοκινήτων, η ζήτησή τους σήμερα θα αυξηθεί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι σταθερή κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα αγαθά πολυτελείας έχουν ελαστικότητα εισοδήματος μεγαλύτερη της μονάδος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η αγοραία καμπύλη ζήτησης έχει πάντα θετική κλίση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, συμφέρει η αύξηση της τιμής του επειδή τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης που παράγει το προϊόν θα αυξηθούν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top