Βασικές Οικονομικές Έννοιες - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 423

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Βασικές Οικονομικές Έννοιες - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου ονομάζονται καταναλωτά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι συνδυασμοί αριστερά της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων δηλώνουν υποαπασχόληση  των παραγωγικών συντελεστών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το κύριο οικονομικό πρόβλημα αναφέρεται στην έλλειψη χρήματος από τα νοικοκυριά για την αγορά των αγαθών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι οικονομικοί μετανάστες αυξάνουν τις παραγωγικές δυνατότητες μίας οικονομίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι ροές που περιγράφονται από το οικονομικό κύκλωμα έχουν το ίδιο μέγεθος, δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών παραμένει σταθερός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top