Πίεση - Φυσική Β' Γυμνασίου

8 | Total Attempts: 1485

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Πίεση - Φυσική Β

Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το 1 Pa ( Πασκάλ) είναι ίσο με:
  • A. 

   1Ν/m2

  • B. 

   1Ν/cm2            

  • C. 

   1000Ν/m2

  • D. 

 • 2. 
  Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια στην οποία ασκείται σταθερή δύναμη, τόσο μικρότερη είναι η πίεση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το 1 kPa είναι ίσο με 100 Ν/m2.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Σε μια επιφάνεια εμβαδού Α ασκείται δύναμη F και η πίεση είναι P=100 Pa. Aν η επιφάνεια γίνει διπλάσια, δηλαδή 2Α, ενώ η δύναμη μείνει ίδια τότε η πίεση θα γίνει:
  • A. 

   200Pa

  • B. 

   50Pa

  • C. 

   100Pa

 • 5. 
  Η υδροστατική πίεση που ασκείται σε μια επιφάνεια που βρίσκεται βυθισμένη μέσα σε υγρό εξαρτάται: Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις.
  • A. 

   από το βάθος στο οποίο βρίσκεται η επιφάνεια.

  • B. 

   από τη πυκνότητα του υγρού.

  • C. 

   από την επιτάχυνση της βαρύτητας g.

  • D. 

   από τον προσανατολισμό της επιφάνειας.

 • 6. 
  Σύμφωνα με τον τύπο της υδροστατικής πίεσης, σε μεγαλύτερο βάθος η πίεση είναι μικρότερη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Σύμφωνα με τον τύπο της υδροστατικής πίεσης, στο ίδιο βάθος, το πυκνότερο υγρό ασκεί, μεγαλύτερη πίεση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Σύμφωνα με τον τύπο της υδροστατικής πίεσης, δύο διαφορετικές επιφάνειες, στο ίδιο βάθος, του ίδιου υγρού θα δέχονται την ίδια πίεση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top