V Powiatowy Konkurs O Parkach Narodowych Dębno 2014

50 Pyta | Total Attempts: 95

SettingsSettingsSettings
Please wait...
V Powiatowy Konkurs O Parkach Narodowych Dbno 2014


Questions and Answers
 • 1. 
  W którym roku powstał Słowiński PN?
  • A. 

   1967

  • B. 

   1973

  • C. 

   1970

  • D. 

   1963

 • 2. 
  Najstarszy PN w Polsce to:
  • A. 

   Tatrzański PN

  • B. 

   Ojcowski PN

  • C. 

   Białowieski PN

  • D. 

   Kampinoski PN

 • 3. 
  Gdzie jest położony Narwiański PN?
  • A. 

   Na Pojezierzu Pomorski

  • B. 

   Nad rzeką Obrą i Narwią

  • C. 

   Na Nizinie Północnopodlaskiej

  • D. 

   W województwie pomorskim

 • 4. 
  Jakie zwierzę znajduje się w logo PN „Ujście Warty”?
  • A. 

   Czapla siwa

  • B. 

   Gęś białoczelna

  • C. 

   Perkoz dwuczuby

  • D. 

   Gęś zbożowa

 • 5. 
  Loga ilu parków przedstawiają ptaki:
  • A. 

   7

  • B. 

   11

  • C. 

   3

  • D. 

   9

 • 6. 
  Który z PN w Polsce ma najmniejszy obszar?
  • A. 

   Pieniński PN

  • B. 

   Tatrzańskim PN

  • C. 

   Ojcowski PN

  • D. 

   żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 • 7. 
  Symbolem Wigierskiego PN jest
  • A. 

   Błotniak stawowy

  • B. 

   Bóbr

  • C. 

   Orlik krzykliwy

  • D. 

   Wydra

 • 8. 
  Cechą charakterystyczną batalionów – logo jednego z PN – jest fakt iż:
  • A. 

   Nie ma dwóch tak samo wybarwionych samców

  • B. 

   Jest to najmniejszy ptak brodzący w Polsce

  • C. 

   Ptaki te występują tylko w Polsce

  • D. 

   Bardziej kolorowe upierzenie wyjątkowo mają samice

 • 9. 
   Który PN jako pierwszy został objęty Konwencją Ramsarską ?
  • A. 

   Wigierski PN

  • B. 

   Karkonoski PN

  • C. 

   Biebrzański PN

  • D. 

   PN „Ujście Warty”

 • 10. 
  W którym roku Słowiński PN zaliczono do Światowej Sieci  RB UNESCO ?
  • A. 

   1977

  • B. 

   1998

  • C. 

   1967

  • D. 

   2001

 • 11. 
  Siedzibą Poleskiego PN jest
  • A. 

   Smołdzino

  • B. 

   Łeba

  • C. 

   Urszulin

  • D. 

   Jeziorno

 • 12. 
  Na terenie, którego PN znajduje się Góra Chojnik?
  • A. 

   Magurskiego PN

  • B. 

   Karkonoskiego PN

  • C. 

   Pienińskiego PN

  • D. 

   Świętokrzyskiego PN

 • 13. 
  Obszary objęte Konwencją Ramsarską nie występują na terenie...
  • A. 

   Biebrzańskiego PN

  • B. 

   Poleskiego PN

  • C. 

   Karkonoskiego PN

  • D. 

   Drawieńskiego PN

 • 14. 
  Na terenie którego PN znajduje się „Durne Bagno”:
  • A. 

   Biebrzańskiego PN

  • B. 

   Wigierskiego PN

  • C. 

   Słowińskiego PN

  • D. 

   Poleskiego PN

 • 15. 
  Ile zbiorników wodnych znajduje się na terenie Wigierskiego PN?
  • A. 

   16

  • B. 

   42

  • C. 

   31

  • D. 

   5

 • 16. 
  W logo którego PN występuje salamandra plamista?
  • A. 

   Wigierskiego PN

  • B. 

   Poleskiego PN

  • C. 

   Gorczańskiego PN

  • D. 

   Karkonoskiego PN

 • 17. 
  Na nowym logo Karkonoskiego PN znajduje się:
  • A. 

   Masyw Śnieżki i dzwonek górski

  • B. 

   Masyw Śnieżnika i goryczka trójlistna

  • C. 

   Masyw Śnieżki i goryczka trojeściowa

  • D. 

   Masyw Śnieżnika i dzwonek karpacki

 • 18. 
  Skalnica śnieżna to rzadka roślina występująca na terenie...
  • A. 

   Karkonoskiego PN

  • B. 

   Tatrzańskiego PN

  • C. 

   PN Gór Stołowych

  • D. 

   Pienińskiego PN

 • 19. 
  Jaka jest powierzchnia największego PN?
  • A. 

   Ok. 600 km2

  • B. 

   Ok. 100 km2

  • C. 

   Ok. 300 km2

  • D. 

   Ok. 900 km2

 • 20. 
  Magurski PN leży:
  • A. 

   W masywie Turbacza

  • B. 

   W Beskidzie Niskim

  • C. 

   W dolinie Prądnika

  • D. 

   W Beskidzie Żywieckim

 • 21. 
  Na terenie Karkonoskiego PN znajduje się źródło  rzeki:
  • A. 

   Odry

  • B. 

   Świny

  • C. 

   Łaby

  • D. 

   Wisły

 • 22. 
  „Żywy Bank Genów Jagniątków” chroniący najcenniejsze gatunki flory to projekt realizowany przez:
  • A. 

   Karkonoski PN

  • B. 

   Wigierski PN

  • C. 

   Słowiński PN

  • D. 

   Poleski PN

 • 23. 
  Narwiański PN słynie z:
  • A. 

   Wyrobów zamieszkującej go grupy etnicznej - Narewiańscy Kurpiowie

  • B. 

   28 gatunków ptaków zagrożonych w skali światowej lub europejskiej

  • C. 

   Lasów łęgowych obejmujących dużą część obszaru parku

  • D. 

   Występowania tu rzadkich roślin kseromorficznych

 • 24. 
  Krajobraz połonin chroniony jest  w:
  • A. 

   Tatrzańskim PN

  • B. 

   Babiogórskim PN

  • C. 

   Gorczańskim PN

  • D. 

   Bieszczadzkim PN

 • 25. 
  Łącka góra to
  • A. 

   Najwyższe wzniesienie Pomorza

  • B. 

   Punkt widokowy Słowińskiego PN

  • C. 

   Najwyższa wydma Słowińskiego PN

  • D. 

   Punkt widokowy Wolińskiego PN

Back to Top Back to top