Člankoviti Crvi I Mekušci

20 Pitanja | Total Attempts: 694

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Člankoviti Crvi I Mekušci

Questions and Answers
 • 1. 
  Sipe i lignje imaju proširenja u vidu peraja
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 2. 
  Kišna glista je hremafrodit
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 3. 
  Nautilus je glavonožac koji ima unutrašnju spiralnu ljušturu
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 4. 
  Telo kišne gliste građeno je od većeg broja ....................
 • 5. 
  Površina tela kišne gliste je stalno ....................., što joj omogućava prolazak kroz zemlju.
 • 6. 
  Levak i pipci su organi glavonožaca koji im omogućavaju kretanje
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 7. 
  Kišna glista ima otvoren krvni sistem.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 8. 
  Zadebljanje na telu kišne gliste - pojas (samar), ima ulogu u obrazovanju čaura za jane ćelije.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Puževi se kreću pomoću ..................
 • 10. 
  Uloga krvi je da prenosi hranjive supstance i gasove kroz organizam
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 11. 
  Kišna glista utiče na plodnost zemljišta
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 12. 
  Čvrstinu tela člankovitim crvima omogućava telesna duplja ispunjena tečnošću.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 13. 
  Unutrašnjost ljušturice školjki oblaže supstanca................
 • 14. 
  Kišna glista ima veliku moć ..................., pa lako nadoknađuje izgubljene delove tela.
 • 15. 
  Simetrija tela člankovitih crva je:
  • A. 

   Dvobočna

  • B. 

   Zračna

  • C. 

   Petozračna

  • D. 

   Nemaju simetriju

 • 16. 
  Ako sićušni oštri predmet zapadne u prostor između plašta i ljušture, neke školjke brane svoje mekano telo tako što slojevima sedefa obavijaju ovaj predmet. Na ovaj način nastaje ..................
Back to Top Back to top