Kinh Thánh 100 Tuần - Bài Thi 3 - Tuần 9 - 12

20 Questions | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Wednesday Quizzes & Trivia

Sách Xuất Hành Chương 8 - 40


Questions and Answers
 • 1. 
  “Thiên Chúa là  vị thần GHEN tương”(Đệ nhị luật 6:14) có nghĩa là:
  • A. 

   Thiên Chúa cũng Ghen như con người.

  • B. 

   Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi.

  • C. 

   Thiên Chúa ghen với các Thần Thánh khác.

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 2. 
  Khi nói chuyện với Pharaoh Môsê được bao nhiêu tuổi?
  • A. 

   60

  • B. 

   70

  • C. 

   80

  • D. 

   100

 • 3. 
  Điều gì Mô sê sẽ  bao giờ nhìn thấy một lần nữa theo Pharaoh ?
  • A. 

   Mặt trời mọc

  • B. 

   Mặt trời lặn

  • C. 

   Gia đình ông ông Mô sê

  • D. 

   Mặt Pharaoh

 • 4. 
  Con cái Israel đã sống bao nhiêu năm ở Ai Cập?
  • A. 

   70

  • B. 

   120

  • C. 

   430

  • D. 

   500

 • 5. 
  Người ngoại kiều muốn dự  lễ  Vượt Qua thì  người con trai phải làm gì?
  • A. 

   Trở thành người Do Thái

  • B. 

   Đóng thập phân

  • C. 

   Trở thành đầy tớ

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 6. 
  Ông Mô sê  đã  đem theo xương của ai khi ông rời  Ai cập ?
  • A. 

   Abraham

  • B. 

   Esau

  • C. 

   Isac

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 7. 
  Dân Israel đã phàn nàn về thực phẩm trong:
  • A. 

   Sách Xuất hành 16: 4-5

  • B. 

   Sách Xuất hành 16: 2-3

  • C. 

   Sách Xuất hành 16: 12-13

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 8. 
  Qua cuộc hành trình trong sa mạc, dân Israel đã có kinh nghiệm:
  • A. 

   Thử thách về thể lý và tâm lý

  • B. 

   Thử thách về đức tin

  • C. 

   Tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

  • D. 

   Tất cả a,b và c đều đúng

 • 9. 
  Qua truyện Israel chiến thắng người Amalek (XH 17:8-13), nội dung nổi bật là:
  • A. 

   Chiến thắng nhờ tài giỏi riêng

  • B. 

   Chiến thắng nhờ Sức mạnh riêng mình

  • C. 

   Chiến thắng nhờ cầu nguyện với Chúa.

  • D. 

   Chiến thắng vì quân địch yếu

 • 10. 
  Mười Giới răn là:
  • A. 

   Đường sự sống

  • B. 

   Giao ước Tình Yêu

  • C. 

   Giao ước Israel /chúng ta với Thiên Chúa.

  • D. 

   Tất cả a, b, c đều đúng.

 • 11. 
  Giao ước dân Israel với Thiên Chúa được ký kết bằng máu thú vật, còn trong.  Giao ước mới, giao ước vĩnh cửu thì được ký bằng máu cực thánh, máu châu báu của chính Chúa Kitô để toàn nhân loại được cứu chuộc.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 12. 
  Sách XH 25:8-9 và Phúc âm thánh Gioan 1:14 nói:
  • A. 

   Chúa muốn một nơi thánh để Chúa ngự ở giữa dân.

  • B. 

   Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

  • C. 

   Cả a và b đều đúng

  • D. 

   Không có câu nào đúng.

 • 13. 
  Đọc Thánh kinh là:
  • A. 

   Đọc một sách lịch sử.

  • B. 

   Để khám phá mạc khải của Thiên Chúa trong những câu chuyện để Tin và Sống.

  • C. 

   Đọc một cuốn truyện cổ tích của người Do Thái.

 • 14. 
  Sách Dân Số 12:1-8, nói:
  • A. 

   Sự ghen tương của bà Miriam và ông Aaron

  • B. 

   Mô-sê là người của Chúa.

  • C. 

   Cả a, b đúng.

  • D. 

   Cả a và b đều sai

 • 15. 
  Mô-sê là người lãnh đạo lý tưởng vì:
  • A. 

   Sẵn lòng chịu khổ vì dân.

  • B. 

   Là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Israel

  • C. 

   Sẵn sàng chịu khổ với dân và vì dân.

  • D. 

   Tất cả đúng.

 • 16. 
  Thánh Phaolô đã nói Mô-sê là người có đức tin mãnh liệt và tình yêu trong:
  • A. 

   Thư Do Thái 11:22-23.

  • B. 

   Thư Do Thái 11:24-28.

  • C. 

   Thư Do Thái 11:29-30.

  • D. 

   Thư Rô ma 1:2-13.

 • 17. 
  Ý nghĩa trong XH 32:1 là:
  • A. 

   Ông Môi sê có thể bị chết trên núi .

  • B. 

   Con người tự làm nên Thần Thánh theo ý muốn của mình.

  • C. 

   Con người không nhìn nhận Thiên Chúa tạo nên và cứu sống họ.

  • D. 

   Chỉ b và c đúng.

 • 18. 
  Hòm bia là:
  • A. 

   Dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân.

  • B. 

   Là chỗ để manna và Ngũ kinh

  • C. 

   Hòm Môi sê làm để đựng mười điều răn.

  • D. 

   Không có câu nào đúng.

 • 19. 
  Nhà Tạm là:
  • A. 

   Trung tâm nơi thánh Chúa ngự giữa dân

  • B. 

   Nơi dân được gặp Thiên Chúa

  • C. 

   Nhà của các tư tế Do Thái sống

  • D. 

   Cả a và b đều đúng

 • 20. 
  Phẩm phục tư tế như trong XH 28, và phẩm phục các Linh mục, Giám mục...  mặc khi cử hành nghi lễ là để xứng đáng với việc phụng tự tôn kính Thiên Chúa.
  • A. 

   Sai

  • B. 

   Đúng

Related Topics
Back to Top Back to top